ชุดตรวจเนื้อหมูหรือสิ่งปลอมปนในอาหารฮาลาล HALAL Porcine (Pork) Meat Contamination Rapid Test Kit

HALAL rapid test kit  

ชุดทดสอบเนื้อหมูปนปลอมอย่างรวดเร็ว สำหรับตรวจวัตถุดิบเนื้อสด เนื้อกระป๋อง น้ำมัน เจลลาติน ก่อนผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการ โดยทดสอบได้เองง่ายๆ ในเวลา 30นาที 

Visitors: 17,457