อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง Slot sampler สำหรับผงอนุภาค powder

Powder Sampler

รุ่น 1210A - xxxx ของ Sampling Systems, UK ( ISO 9000 )

ผลิตจาก วัสดุสแตนเลส เกรด316L ทนต่อสารเคมี ลดการปนเปื้อนในการเก็บตัวอย่างผงอนุภาค grain powder เช่น อาหารผง เมล็ดธัญพืช 

  • เลือก ความยาวตั้งแต่ 0.3เมตร ถึง 2.5เมตร
  • มี zone แยกเป็นช่อง slot เก็บตัวอย่าง 3 ส่วน ถึง 7ส่วน 
  • สามารถเก็บตัวอย่างในปริมาตร  45 mL ถึง 2,900 mL
  • มีเอกสาร CoC


> powder samplers แบบอื่นๆ

 

Visitors: 137,012