Home หน้าแรกImport Products ผลิตภัณฑ์นำเข้าPromotion สินค้าโปรโมชั่นProduct Support ข้อมูลเสริมผลิตภัณฑ์Information เรื่องที่น่าห่วงContact Us ติดต่อเรา
Compact Worth Corp., Ltd.
Isotation Room ห้องแยกเดี่ยวควบคุมความดันลบ
Steriware Disposable Equipments อุปกรณ์ปลอดเชื้อ สำหรับเก็บตัวอย่าง
Compact Dry เพลทอาหารสำเร็จรูป เพื่อนับจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด เชื้อก่อโรค ยีสต์ รา
Food Allergens ชุดทดสอบอาหารก่อภูมิแพ้
SamPrep อุปกรณ์ตรวจวัตถุ เครื่องเตรียมตัวอย่าง นำส่งทดสอบ
Metal Detector เครื่องตรวจโลหะ
Verifying อุปกรณ์ตรวจควบคุมจุลชีพ พิสูจน์ความสะอาดในการล้างบนผิวสัมผัสอาหาร
Sampling อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง อากาศ อาหาร อาหารแช่แข็ง น้ำ ยา เม็ดของแข็ง สารหนืด ดิน
Test Kits ชุดทดสอบในไมโครเพลท หรือ หลอดทดลอง และ แผ่นสตริป
Heavy Metal Test ชุดตรวจการปนเปื้อนของโลหะหนัก และ สารเคมี
Test Kits ชุดทดสอบในไมโครเพลท หรือ หลอดทดลอง และ แผ่นสตริป

 

 

Test Kits ชุดทดสอบด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เคมีอุตสาหกรรม และ สิ่งแวดล้อม  National Environmental Methods Index (NEMI)

     

ชุดตรวจสารพิษจากสาหร่ายตามธรรมชาติ ไซยาโนทอกซิน
ไมโครซิสติน , โนดูลาริน ,ไซลินโดรสเปอร์มอปซิน มีพิษสูงต่อตับ ที่เกิดการบลูมของสาหร่ายสีนำเงินแกมเขียว (Algae bloom) เป็นปรากฎการณ์ของน้ำเปลี่ยนสี อันเป็นหนึ่งในผลกระทบจากปัญหาโรคร้อน เป็นมลพิษนี้มักเกิดขึ้นตามฤดูกาล และสารพิษกำลังสะสมอยู่ในระบบนิเวศ และ สร้างปัญหาให้กับแหล่งน้ำบริโภค

ชุดตรวจสารพิษอะนาทอกซิน-เอ Anatoxin-a และ ชุดทดสอบอื่นๆ

 

Cylindrospermopsin, ELISA Kit
Microcystins/Nodularins (ADDA), ELISA Kits
Microcystins/Nodularins-DM, ELISA Kits  
QuikLyse™* Cell Lysis
Microcystins, Strip Kits (Dipstick) for Finished/Source Drinking Water at 5 ppb
Microcystins, ELISA Kits
Microcystins LR, Check Samples


ชุดตรวจสารพิษ Marine toxins .. ในห่วงโซ่อาหาร ของสัตว์ทะเลที่บริโภคแพลงตอน ที่มีสารพิษ biotoxin สาหร่ายสีแดงไดโนแฟลกเจเลท Dinoflagellates 

  • ผลของการบลูมของ ไดโนแฟลเจลเลต เกิดเป็น ปรากฏการณ์ น้ำเปลี่ยนสี ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสัตว์น้ำ และ ยังส่งผลต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปต่างๆ
    • Saxitoxin (PSP: Paralytic Shellfish Poisoning), ELISA Kit  ตรวจปริมาณซาซิท็อกซิน ที่มีพิษรุ่นแรงต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เกิดเป็นอัมพาต หายใจไม่ออก อาจถึงตายได้  พบใน ปลาปักเป้า กุ้ง ปู หอย
    • Brevetoxin (NSP:Neurotoxin Shellfish Poisoning), ELISA kit ตรวจหาสาร เบรวี่ท็อกซิน ที่มีพิษต่อระบบประสาท พบในแมงดาถ้วย  มีผลให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายบางส่วนได้ อาจถึงตายเนื่องจากระบบหายใจล้มเหลว
    • Domoic Acid (ASP:Amnesic Shellfish Poisoning), ELISA Kit  ตรวจวัดกรดโดโมอิก ที่มีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้สูญเสียความทรงจําได้ จากการบริโภค หอยสองฝา( เช่น หอยแมลงภู่ หอยแครง หอยนางรม) แพลงก์ตอนพืช
    • Okadaic Acid (DSP:Diarrhetic Shellfish Poisoning), ELISA Kit  ตรวจหาระดับกรดโอคาดาอิก ที่สะสมที่อวัยวะภายในกุ้ง หอย และ ปู ที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดอาการท้องร่วง ริมฝีปากชา ปวดท้อง หน้ามืด อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ กระหายน้ำ 

 

ชุดทดสอบความเป็นพิษของจุลชีพและสารเคมีในน้ำอย่างรวดเร็ว

Vibrio fischeri Toxicity Kit(Rapid Toxicity Testing System)

AbraTox Kit ใช้วัดความเป็นพิษในสารเหลว industrial effluents, septic discharge; extracts from sediments and soil; surface, ground and drinking water, etc.  

 

 

 

ชุดตรวจสารเคมีอุตสาหกรรม Industrial Chemicals

 

Alkylphenols (AP), ELISA Kit ตรวจสารจากผลิตภัณฑ์ซักฟอก

Bisphenol A Supersensitive, ELISA Kit ตรวจสารเคลือบกระป๋องบรรจุอาหาร

Coplanar PCBs, ELISA Kit ตรวจสารไดออกซิน ที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ เผาไหม้

PCBs Higher Chlorinated ELISA Kit  ตรวจสารในกระบวนการผลิตพลาสติกชนิด polyvinyl chloride (PVC) และ การผลิตกระดาษ

PCBs Lower Chlorinated, ELISA Kit  

Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE), ELISA Kit  ตรวจสารเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่ห้ามตกค้างในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ RoHS

 

Triclosan, ELISA Kit ตรวจไตรโคลซาน สารต่อต้านแบคทีเรีย แต่อาจก่อมะเร็ง

 
ชุดตรวจสารลดแรงตึงผิว
Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS), ELISA kit ชนิดประจุลบ
Alkyl Ethoxylate (AE), ELISA kit ชนิดไร้ประจุ โครงสร้างของโมเลกุลชนิดไม่ชอบน้ำ
Alkylphenol Ethoxylate (APE), ELISA kit สารตกค้าง และย่อยสลายยาก ซึ่งมีผลกระทบต่อยังยั้งการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 
ชุดตรวจสารปนเปื้อนจากอุตสาหกรรม Industrial Contaminants  

ชุดตรวจไซโคลไดอีนส์ (Cyclodienes) สารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มนี้ที่สำคัญ ได้แก่ ออลดริน (Aldrin) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor), คลอร์เดน (Chlordane) Cyclodienes in Soil Tube Kit

ชุดตรวจสารอินทรีย์ที่มีพิษ (toxic organic compounds) ในน้ำที่เป็นสารประกอบอินทรีย์จากอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม Petroleum Fuels in Water Tube Kit,

Toxaphane in Soil Tube Kit and Soil Extraction Kit

 
ชุดตรวจสารปราบวัชพืชและยาฆ่าแมลง
ใช้ตรวจหาสาร Glyphosate, Pyrethroids, Atrazine,  Acetochlor, Cyclodienes, OP & Carbamate, Diuron, DDE/DDT, Metolachlor และ 2,4-D ในตัวอย่างน้ำ น้ำเลือด อาหาร ดิน ตะกอน โคลน
>ชุดตรวจการปนเปื้อนของโลหะหนัก

 

 

Home หน้าแรกImport Products ผลิตภัณฑ์นำเข้าPromotion สินค้าโปรโมชั่นProduct Support ข้อมูลเสริมผลิตภัณฑ์Information เรื่องที่น่าห่วงContact Us ติดต่อเรา