เกี่ยวกับเรา About Us

CWC Ltd. is a Thailand based distributor/supplier of scientific-laboratory products that many of equipments , test kits & instruments are supplied for agri-cultural diagnostic, food safety ,environmental health and general safety.

Basic Company Information 

Official Name: Compact Worth Corp. ,Ltd. 

Established in 2013

Capital: ฿1Million

Annual Turnover: ฿3-฿5Millions

No. of Total Employees: Less than 10 People

Address: 157/1 RAMA 3rd. ( Soi 5) ,Khet Bangkholaem,
Bangkok 10120,
THAILAND 

Tel. +66 2 292 0796,T/F +66 2 292 0797, Mobile +66 (0) 85 115 8077
Fax +66 2 689 1620
Line : ram3uscl

Business : Distributor and supplier of scientific equipment/ instrument for laboratories in environmental health and safety,especially in food safety test.

Contact person: Mr. Komgrij P. na Ayudhya / Email: info.cwcl@gmail.com


  • ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งรสชาติของอาหารไทย เป็นที่นิยมของต่างชาติโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก นับเป็นโครงการยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ทั้งนี้เพราะ รายได้จากธุรกิจต่างๆ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 109,311