contact us ติดต่อเรา


  

        คลิกลิงค์ <แผนที่> ที่ตั้งบริษัท คอมแพทค์ เวิร์ธ คอร์ปอเรต จำกัด 
 
ที่ตั้ง :  157/1 ถ.พระรามที่3(ซ.5)                     เขตบางคอแหลม 
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :  10120
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  02-689-1620
แฟกซ์ :  02-689-1620
โทรศัพท์มือถือ :  085-115-8077
อีเมล :  cwc@unisys-th.com
   
 Line :  ram3uscl

  

               

           "เราพร้อมแนะนำสินค้าต่างๆ ในการใช้กับงานตรวจสอบ การควบคุมป้องกันภัย จากโรค จุลชีพ สารเคมี สารมลพิษต่างๆ
ร่วมกับการใช้เครื่องมือด้านวิศวกรรม เช่น วิศวกรรมอาคารในการติดตั้ง เครื่องบำบัดกลิ่นฆ่าเชื้อในอากาศ ในที่อยู่อาศัยทั่วๆไปจนถึงระดับห้องแยกโรค

พร้อมกับ ชุดเครื่องมือตรวจทดสอบติดตามต่างๆ ครอบคุมไปถึงงานตรวจ อาหาร สุขนามัยพืช ผักผลไม้ สมุนไพร ดิน น้ำ อากาศและสิ่งแวดล้อม
ให้ท่านใช้งานได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อการเฝ้าระวังอันตรายต่อสุขภาพอนามัย การตรวจคัดเลือกอาหารวัตถุดิบปฐมภูมิ สินค้าการเกษตร    
เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ถือได้ว่าเป็นการคัดกรองผลผลิตทางต้นน้ำ ผ่านไปจนถึงมือผู้บริโภคในอุตสาหกรรมอาหาร

หรือ สนับสนุนสินค้างานวิจัยนำร่อง ช่วยในการวิเคราะห์และกำหนดแผนการควบคุม ณ จุดวิกฤต ด้านคุณภาพและความปลอดภัยต่างๆ เพื่อการตัดสินใจ ปกป้อง
แก้ปัญหาได้ก่อน เร็วทันการในการบริหารความเสี่ยง ลดความสูญเสีย ให้พวกเรามีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย และ รักษาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานต่างๆ"

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 109,403