บริการทดสอบ

บริษัทฯ ให้บริการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง จัดหาอะไหล่พร้อมซ่อม หรือ 

สั่งนำเข้าด่วน ในเครื่องมือฯ ที่ได้จัดจำหน่ายไปให้ท่าน

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากอยู่ในกรณี ในเงื่อนไขและระยะเวลา ในการรับประกันคุณภาพ


ทั้งนี้หากพ้นกำหนดแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายช่าง เพื่อประเมินยอดรวมค่าใช้

จ่ายในการตรวจบำรุง ซึ่งรวมค่าพาหนะ-ที่พัก หรือ ค่าขนส่ง และ

 ค่าใช้จ่ายอะไหล่ซึ่งต้องเปลี่ยนตามสภาพการใช้งาน และอื่นๆทั้งหมด

Visitors: 128,913