ชุดตรวจ GMOs (Genetically Modified Organisms) ในธัญพืช อาหาร แบบรวดเร็ว

ชุดตรวจพืชดัดแปรพันธุกรรม GM Test Kits ใช้ตรวจได้อย่างเร่งด่วน ในภาคสนาม

ได้รับ USDA/GIPSA Certificate of Performance สำหรับ 

 ข้าวจีเอ็มโอ (ลิเบอรตี้ลิงค์ LL) Liberty Link 
 ถั่วเหลืองดัดแปรงพันธุกรรม-ราวด์อ้พเรดดี้ RR Roundup Ready และอื่นๆ
 ฝ้าย-บีที BT และอื่นๆ
 ข้าวโพด-สตาร์ลิงก์ Star Link และอื่นๆ
 อัลฟาฟ่า  
 ชูก้าบีท 
 คาโนลา

ใช้เวลาแสดงทราบผล ภายใน 5-10 นาที


ชุดทดสอบ พืชจีเอ็ม GM plants แบบเร่งด่วนรวดเร็ว QuickStix และ ใช้งานง่าย


โดยทดสอบหาลักษณะโปรตีนเฉพาะในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  biotechnology enhanced traits ในเนื้อเยื่อพืช เมล็ดพันธุ์ เมล็ดผลผลิต

 
ลักษณะของชุดทดสอบ Kit formats เป็นแบบทดสอบทางคุณภาพ และ ปริมาณในไมโครเพลท QualiPlate™ and QuantiPlate™ 

 
สำหรับห้องปฏิบัติการ แต่สำหรับภาคสนาม เป็นแบบอ่านแถบสี  QuickStix™  ใช้เวลาเพียง 2-5 นาที,
ได้พัฒนาวิธีการสกัดสารตัวอย่างในการทดสอบ Common Extraction™ สามารถหาลักษณะทางพันธุกรรมหลายๆชนิดในการจุ่มทดสอบครั้งเดียวกัน QuickComb for QuickScan  


                               
 

ชุดตรวจถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม เร่งด่วน 

สินค้าใกล้เคียง 

ชุดตรวจปริมาณของโปรตีนพืชดัดแปรพันธุกรรมต่างๆ โดยวิธี Elisa ในอาหารปฐมภูมิ เมล็ดพันธุ์ เมล็ดผลผลิต และ เนื้อเยื่อ

Visitors: 132,042