ชุดตรวจGMOs (Genetically Modified Organisms) รวดเร็ว

ชุดตรวจพืชดัดแปรพันธุกรรม GM Test Kits ใช้ตรวจได้อย่างเร่งด่วน ในภาคสนาม

ได้รับ USDA GIPSA Certificate of Performance สำหรับ ข้าวจีเอ็มโอ (ลิเบอรตี้ลิงค์ LL) Liberty Link  ถั่วเหลืองดัดแปรงพันธุกรรม-ราวด์อ้พเรดดี้ RR Roundup Ready  ฝ้าย-บีที BT  ข้าวโพด-สตาร์ลิงก์ Star Link  อัลฟาฟ่า   ชูก้าบีท  คาโนลา

ใช้เวลาแสดงทราบผล ภายใน 5-10 นาทีชุดทดสอบ พืชจีเอ็ม GM plants แบบเร่งด่วนรวดเร็ว QuickStix และ ใช้งานง่าย
โดยทดสอบหาลักษณะโปรตีนเฉพาะในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  biotechnology enhanced traits ในเนื้อเยื่อพืช เมล็ดพันธุ์ เมล็ดผลผลิต
ลักษณะของชุดทดสอบ Kit formats เป็นแบบทดสอบทางคุณภาพ และ ปริมาณในไมโครเพลท QualiPlate™ and QuantiPlate™ 
สำหรับห้องปฏิบัติการ แต่สำหรับภาคสนาม เป็นแบบอ่านแถบสี  QuickStix™  ใช้เวลาเพียง 2-5 นาที,
ได้พัฒนาวิธีการสกัดสารตัวอย่างในการทดสอบ Common Extraction™ สามารถหาลักษณะทางพันธุกรรมหลายๆชนิดในการจุ่มทดสอบครั้งเดียวกัน QuickComb for QuickScan  


                               
 

ชุดตรวจถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม เร่งด่วน 

สินค้าใกล้เคียง คือ ชุดตรวจปริมาณของโปรตีนพืชดัดแปรพันธุกรรมต่างๆ โดยวิธี Elisa ในอาหารปฐมภูมิ เมล็ดพันธุ์ เมล็ดผลผลิต และเนื้อเยื่อ

Visitors: 54,033