เครื่องอ่านพร้อมประมวลผลปฏิกิริยาElisa/CLIA ใน microplate

เครื่องอ่านผลทดสอบ ทำงานโดยอัตโนมัติ Automated Assay System 
รุ่น CAAS :  เครื่องอัตโนมัติทำงาน Elisa Processor สำหรับการตรวจสาร เช่น cyanotoxin กับชุดทดสอบ Microtiter Plate (96 T)   
เครืองอ่านผลไมโครเพลทสตริป Microstrip reader และ Microplate Reader
รุ่น SF4700 เครื่องอ่านผลพร้อมพิมพ์ประมวลแสดงผล ของชุดทดสอบปฏิกิริยาอีไลซ่า Elisa ในถาดหลุมของไมโครตริป
รุ่น SF4200 เครื่องอ่านผลพร้อมพิมพ์ประมวลแสดงผล ของชุดทดสอบปฏิกิริยาอีไลซ่า Elisa ในถาดหลุมของไมโครเพลท
 
 
Applications ใช้กับชุดทดสอบ Elisa แบบต่างๆ 
Visitors: 128,919