ตลับเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อ พร้อมใช้สำเร็จรูป compact dry plates

 

Compact Dry เป็นตลับเพลทฉาบอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ แบบแห้ง ชนิดสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สะดวกใช้ได้ง่าย

สามารถ อ่านผลได้ชัดเจน เหมาะสำหรับการตรวจตัวอย่าง จากอาหารชนิดต่างๆ น้ำ อาหารเลี้ยงสัตว์ ฯ

เพื่อนับจำนวนปริมาณรวมทั้งหมดของแบคทีเรีย หรือ จุลชีพก่อโรคต่างๆ รวมถึง ยีสต์และเชื้อรา (determination and quantification of aerobic mesophilic count) 

 

  

 

 • ผลิตภัณฑ์ของ Nissue Pharma. (ISO 9000/13845 ) ได้รับการรับรองสากลจาก AOAC/ Microval / NordVal 
 • ไม่ต้องยุ่งยากกับในการเตรียมและควบคุมคุณภาพมีเดียร์ แบบวุ้นดั่งเดิม
 • ขนาดบรรจุกล่องละ10ซองฟรอยด์ ซองละ4ตลับเพลท ( 40 / 100 / 240 plate covers)
 • เก็บไว้ใช้ได้นาน ถึง12-18เดือน ที่อุณหภูมิห้อง 30°C
 • ตัวอย่างสารทดสอบสามารถแพร่ไปบนเพลทได้อย่างสม่ำเสมอ
 • มีแผ่น cover ปิดป้องกันอันตราย จากการฟุ้งกระจาย
 • ขนาดพอเหมาะ พื้นที่ Growth area =20 cm2 ขนาด Ø 47 mm. สามารถนำมาซ้อนกันได้ นำใช้ที่จุดทดสอบได้ง่าย
 • โคโลนีเต็บโตได้ทั้ง3มิติ จึงเก็บตัวอย่างโคโลนีเพื่อทดสอบเพาะเชื้อยืนยันผลได้ง่าย
 • อ่านผลง่าย เห็นสีได้ชัดเจน
 • มีเอกสาร MSDS และ Certification of Analysis ( CoA )เมื่อส่งมอบสินค้า
 • ISO 9001 certified, ISO 16140 Validated* 
 • ผลิตได้ตามคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO 13845 และการทดสอบผ่านการรับรองของ AOAC approval / MicroVal certification / NordVal certification ** มีเอกสาร MSDS และ CoA 

 

 

ตลับเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทีย์ แบบสำเร็จรูป สำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ช่วยให้การเพาะเลี้ยงเชื้อ ง่าย ไม่ยุ่งยาก อ่านผลชัดเจน มีฝาครอบ ปลอดภัย 

เพื่อตรวจความปลอดภัยในการบริโภค ตามเกณฑ์ข้อกำหนดมาตรฐานทางจุลชีววิทยา

 • จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Count )* AOAC No. 010404
 • จำนวนเชื้อยีสต์และรา (Yeast & Mold) AOAC-RI No. 100401
 • จำนวนเชื้อยีสต์และราแบบรวดเร็ว (YMR) ISO 16140-2:2016 
 • จำนวนเชื้ออีโคไลและโคลิฟอร์ม ( E.coli and Coliforms) AOAC-RI No. 110402
 • จำนวนเชื้อโคลิฟอร์ม (Coliform)
 • เชื้อสตาฟิโลค๊อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) AOAC-RI No. 81001
 • เชื้อซาลโมเนลลา (Salmonella)จากเพลทอาหารคัดเลือก*
 • เชื้อวิบริโอ พาราเฮโมไลติคัส (Vibrio parahaemolyticus) 
 • เชื้อบาซิลลัส ซีเรียส (Bacillus Cereus) MicroVal 2011LR41
 • เชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส ISO 11290
 • เชื้อซูโดโมแนส แอรูจิโนซา MicroVal 2017LR66
 • ผลิตได้ตามคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO 13845 และการทดสอบผ่านการรับรองของ AOAC approval / MicroVal certification / NordVal certification 
 

 

Options

 • Compact Dry Swab : Environmental sampling swabs สวอบสำหรับเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ จากบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร เช่น ผิวโต๊ะประกอบอาหาร เช็ดพื้นที่ 5x10 ตร.ซม. (50 ตารางเซนติเมตร) 
 • Dilution Rack แบบต่างๆ สำหรับเจือจางทดสอบ หรือ ตรวจสอบด้วยตลับเพลทหลายๆ ชนิด
 • small incubator, 
 • incubox (thermocult),
 • whirl-pak bags, 
 • disposables,
 • steriware,
 • sterilizing solution ( disinfactants ), etc.

สินค้าใกล้เคียง: 

 • Contact slide หรือ Contact Plate แผ่นสไลด์ต่างๆ มี20 ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ* ใช้กดหรือจุ่ม สำหรับตรวจหาปริมาณจำนวนแบคทีเรีย และเชื้อก่อโรคต่างๆ จากบนพื้นผิวสะอาด มือ ภาชนะใส่อาหาร หรือ ของเหว เพื่อตรวจประเมินสภาพสุขอนามัย hygiene monitoring tests , dip-slide culture tests
 • Rodac Plates จานเพลทสัมผัสเชื้อ Replication Organism Detection and Counting โดยมีอาหารเลี้ยงเชื้อต่างๆ ที่นูนออกมาเหนือจานเพาะเชื้อ (peel plate) เพื่อการเก็บตัวอย่างเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ แบบวางกด stamp จากพื้นผิวสัมผัส สำหรับการทดสอบ hygeine surface test 
 
 
 
Visitors: 132,043