ตลับเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อ พร้อมใช้สำเร็จรูป compact dry plates

Compact Dry เป็นตลับเพลทฉาบอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ แบบแห้ง ชนิดสำเร็จรูป พร้อมใช้ได้ง่าย สามารถ อ่านผลได้ชัดเจน เหมาะสำหรับการตรวจตัวอย่าง จากอาหารชนิดต่างๆ น้ำ อาหารเลี้ยงสัตว์ ฯ เพื่อนับจำนวนปริมาณรวมทั้งหมดของแบคทีเรีย หรือ จุลชีพก่อโรคต่างๆ รวมถึง ยีสต์และเชื้อรา เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคตามเกณฑ์ข้อกำหนดมาตรฐานอาหาร  โดยผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองสากลจาก  Microval / AOAC

    ไม่ต้องยุ่งยากกับในการเตรียมและควบคุมคุณภาพมีเดียร์ แบบวุ้นดั่งเดิม 
    ขนาดบรรจุกล่องละ10ซองฟรอยด์ ซองละ4ตลับเพลท(40/240plate covers)
    เก็บไว้ใช้ได้นาน ถึง12-18เดือน ในอุณหภูมิห้อง 30°C
    ตัวอย่างสารทดสอบสามารถแพร่ไปบนเพลทได้อย่างสม่ำเสมอ
    มีแผ่นcover ปิดป้องกันอันตราย จากการฟุ้งกระจาย
    ขนาดพอเหมาะ สามารถซ้อนกันได้ นำออกไปใช้ที่จุดทดสอบได้
    โคโลนีเต็บโตได้ทั้ง3มิติ จึงเก็บตัวอย่างโคโลนีเพื่อทดสอบเพาะเชื้อยืนยันผลได้ง่าย
    อ่านผลง่าย เห็นสีได้ชัดเจน
    มีเอกสาร MSDS และ Certification of Analysis ( CoA )เมื่อส่งมอบสินค้า  

ตลับเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป สำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อ ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก อ่านผลชัดเจน มีฝาครอบ พร้อมใช้งาน สำหรับตรวจหาหรือตรวจนับจำนวนเชื้อ 
จุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Count )

เชื้อยีสต์และรา (Yeast & Mold)

เชื้ออีโคไลและโคลิฟอร์ม ( E.coli and Coliforms)

เชื้อโคลิฟอร์ม (Coliform)

เชื้อสตาฟิโลค๊อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)

เชื้อซาลโมเนลลา (Salmonella)จากเพลทอาหารคัดเลือก*

เชื้อวิบริโอ พาราเฮโมไลติคัส (Vibrio parahaemolyticus) 

เชื้อบาซิลลัส ซีเรียส (Bacillus Cereus) 

ผลิตได้ตามคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO13845 และการทดสอบผ่านการรับรองของ AOAC appproval / MicroVal certification / NordVal certification 

อื่นๆ สวอบตรวจเชื้อลิสทีเรีย Listeria ในอาหารพร้อมบริโภค  

ตลับเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ สำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา**

มีเอกสาร MSDS และ CoA 

 

**ตลับเพลทพร้อมใช้ สำหรับตรวจนับเชื่อแบบอื่นๆ 

Compact Dry PA ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa )

Compact Dry YMR (RAPID) เชื้อยีสต์และราแบบรวดเร็ว ภายใน 48-72ชม.

Compact Dry AQ heterotrophic bacteria แบคทีเรียเฮเทอโรโทรฟิก

Compact Dry LS ลิสทีเรีย Listeria spp.

Compact Dry ETB เอนเทอโรแบคทีริเชียอิ (Enterobacteriacae)

Compact Dry ETC เอนเทอโรค็อกคัส (Enterococcus)

Compact Dry C (with CateChin neutralizer ) สำหรับตรวจนับจำนวนเชื้อในตัวอย่างทดสอบ ประเภทเครื่องดื่มชา  ที่มีสารระงับเชื้อ antiseptics ร่วมอยู่ในตัวอย่างทดสอบ

 

สินค้าใกล้เคียง: 

 Contact slide หรือ Contact Plate แผ่นสไลด์ต่างๆ มี20 ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ* ใช้กดหรือจุ่ม สำหรับตรวจหาปริมาณจำนวนแบคทีเรีย และเชื้อก่อโรคต่างๆ จากบนพื้นผิวสะอาด มือ ภาชนะใส่อาหาร หรือ ของเหว เพื่อตรวจประเมินสภาพสุขอนามัย hygiene monitoring tests , dipslide culture tests

 Rodac Plates จานเพลทสัมผัสเชื้อ Replication Organism Detection and Counting โดยมีอาหารเลี้ยงเชื้อต่างๆ ที่นูนออกมาเหนือจานเพาะเชื้อ (peel plate) เพื่อการเก็บตัวอย่างเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ แบบวางกด stamp จากพื้นผิวสัมผัส สำหรับการทดสอบ hygeine surface test 
 
 
 
Visitors: 27,347