ตลับเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อ พร้อมใช้สำเร็จรูป compact dry plates

Compact Dry เป็นตลับเพลทฉาบอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ แบบแห้ง ชนิดสำเร็จรูป พร้อมใช้ได้ง่าย

สามารถ อ่านผลได้ชัดเจน เหมาะสำหรับการตรวจตัวอย่าง จากอาหารชนิดต่างๆ น้ำ อาหารเลี้ยงสัตว์ ฯ

เพื่อนับจำนวนปริมาณรวมทั้งหมดของแบคทีเรีย หรือ จุลชีพก่อโรคต่างๆ รวมถึง ยีสต์และเชื้อรา

 

เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคตามเกณฑ์ข้อกำหนดมาตรฐานอาหาร 

 • โดยผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองสากลจาก  AOAC/ Microval / 
 • ไม่ต้องยุ่งยากกับในการเตรียมและควบคุมคุณภาพมีเดียร์ แบบวุ้นดั่งเดิม
 • ขนาดบรรจุกล่องละ10ซองฟรอยด์ ซองละ4ตลับเพลท(40/240plate covers)
 • เก็บไว้ใช้ได้นาน ถึง12-18เดือน ในอุณหภูมิห้อง 30°C
 • ตัวอย่างสารทดสอบสามารถแพร่ไปบนเพลทได้อย่างสม่ำเสมอ
 • มีแผ่น cover ปิดป้องกันอันตราย จากการฟุ้งกระจาย
 • ขนาดพอเหมาะ สามารถซ้อนกันได้ นำออกไปใช้ที่จุดทดสอบได้
 • โคโลนีเต็บโตได้ทั้ง3มิติ จึงเก็บตัวอย่างโคโลนีเพื่อทดสอบเพาะเชื้อยืนยันผลได้ง่าย
 • อ่านผลง่าย เห็นสีได้ชัดเจน
 • มีเอกสาร MSDS และ Certification of Analysis ( CoA )เมื่อส่งมอบสินค้า
 • ISO 9001 certified, ISO 16140 Validated* 

 

 

ตลับเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทีย์ แบบสำเร็จรูป สำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา โดยการเพาะเลี้ยงเชื้อ

ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก อ่านผลชัดเจน มีฝาครอบ พร้อมใช้งาน เพื่อตรวจหา หรือ ตรวจนับจำนวนเชื้อ 

 • จุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Count )* AOAC No. 010404
 • เชื้อยีสต์และรา (Yeast & Mold) AOAC-RI No. 100401
 • เชื้อยีสต์และราแบบรวดเร็ว (YMR) ISO 16140-2:2016 
 • เชื้ออีโคไลและโคลิฟอร์ม ( E.coli and Coliforms) AOAC-RI No. 110402
 • เชื้อโคลิฟอร์ม (Coliform)
 • เชื้อสตาฟิโลค๊อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) AOAC-RI No. 81001
 • เชื้อซาลโมเนลลา (Salmonella)จากเพลทอาหารคัดเลือก*
 • เชื้อวิบริโอ พาราเฮโมไลติคัส (Vibrio parahaemolyticus) 
 • เชื้อบาซิลลัส ซีเรียส (Bacillus Cereus) MicroVal 2011LR41
 • เชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส
 • เชื้อซูโดโมแนส แอรูจิโนซา MicroVal 2017LR66
 • และอื่นๆ

ผลิตได้ตามคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO 13845 และการทดสอบผ่านการรับรองของ AOAC approval / MicroVal certification / NordVal certification 

  

ตลับเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ สำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา** มีเอกสาร MSDS และ CoA 

Options: อุปกรณ์เพิ่มเติม

 • Compact Dry Swab : environmental sampling swabs สวอบสำหรับเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ จากบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร เช่น ผิวโต๊ะประกอบอาหาร เช็ดพื้นที่ 5x10 ตร.ซม. (50 ตารางเซนติเมตร) 
 • Dilution Rack แบบต่างๆ สำหรับเจือจางทดสอบ หรือ ตรวจสอบด้วยตลับเพลทหลายๆ ชนิด
 • small incubator, 
 • incubox (thermocult),
 • whirl-pak bags, 
 • disposables,
 • steriware,
 • sterilizing solution ( disinfactants ), etc.

สินค้าใกล้เคียง: 

 Contact slide หรือ Contact Plate แผ่นสไลด์ต่างๆ มี20 ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ* ใช้กดหรือจุ่ม สำหรับตรวจหาปริมาณจำนวนแบคทีเรีย และเชื้อก่อโรคต่างๆ จากบนพื้นผิวสะอาด มือ ภาชนะใส่อาหาร หรือ ของเหว เพื่อตรวจประเมินสภาพสุขอนามัย hygiene monitoring tests , dipslide culture tests

 Rodac Plates จานเพลทสัมผัสเชื้อ Replication Organism Detection and Counting โดยมีอาหารเลี้ยงเชื้อต่างๆ ที่นูนออกมาเหนือจานเพาะเชื้อ (peel plate) เพื่อการเก็บตัวอย่างเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ แบบวางกด stamp จากพื้นผิวสัมผัส สำหรับการทดสอบ hygeine surface test 
 
 
 
Visitors: 54,031