ชุดตรวจสารเร่ง สารไนโตรฟลูแรนส์ ยาปฏิชีวนะตกค้าง Veterinary Residues / Additives

ชุดตรวจสารเร่งเนื้อแดง จากปฏิกิริยาแบบอีไลซ่า Elisa และ แบบแผ่นคาสเซ็ท LFDs 

 

สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ Beta-agonists ( 3 in 1 or Triple casette test) แบบเร่งด่วน    

 • ชนิด สารออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติก,ลดไขมัน: เคลนบูเทรอล (Clenbuterol) 
 • ชนิด ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเรียบ,ขยายหลอดลม: ซาลบูทามอล (Salbutamol)
 • ชนิด ออกฤทธิ์สร้างกล้ามเนื้อ,สั่นกระตุก: แร็กโตพามีน (Ractopamine) 

 

   

ชุดตรวจหาสารกลุ่มไนโตรฟูราน Nitrofuran Metabolites ทั้ง4ชนิด แบบเร่งด่วน (พบ-ไม่พบ) ที่ระดับ 0.5ppb

 • ฟูราโซลิโดน (Furazolidone) AOZ
 • ฟูราทาโดน (Furaltadone) AMOZ,
 • ไนโตรฟูรานโทอิน (Nitrofurantoin) AHD
 • ไนโตรฟูราโซน (Nitrofurazone) หรือ เซมิคาร์บาไซ (Semicarbazide) SEM  

ชุดตรวจสารปฏิชีวนะ Antibiotics เร่งด่วน คลอแรมเฟนิคอล Chloramphenicol, ฟลอเฟนนิคอล Florfenicol 

เตตร้าไซคลิน Tetracycline ,  ควิโนโรน Quinolones

ชุดตรวจหาปริมาณสารตกค้าง กลุ่มซัลฟา (Sulfa drugs)

 • ซัลฟานาไมด์ Sulfonamides
 • ซัลฟาเมทธาซีน Sulfamethazine
 • ซัลฟาควิน็อกซาลีน Sulfaquinoxaline

 

ชุดตรวจ Elisa Test kits วัดระดับปริมาณยาต้านจุลชีพ ยาสังเคราะห์ ยาปฏิชีวนะตกค้าง 

ที่ใช้รักษาอาการติดเชื้อต่างๆ มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อต่างๆ จากปฏิกิริยาในไมโครเพลท-ไมโครสตริป-ไมโครเวล

 • ชุดตรวจสารควิโนโลน Quinolones ที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ชนิดแกรมลบ gram-negative
 • ชุดตรวจเอ็นโรฟล็อกซาซิน Enrofloxacin
 • ชุดตรวจไทโลซิน Tylosin
 • ชุดตรวจเทรนโบโลน Trenbolone
 • ชุดตรวจไดอะซีแปม Diazepam
 • ชุดตรวจไดเอทิลสติลเบสโทรล Diethylstilbestrol
 • ชุดตรวจแอมพิซิลิน Ampicillin
 • ชุดตรวจเพนิซิลลิน จี (Penicillin G ที่ชื่อทางเคมี Benzyl Penicillin)
 • ชุดตรวจเจนตาไมซิน Gentamicin
 • ชุดตรวจสเตร็ปโตมัยซิน Streptomycin
 • ชุดตรวจ Fluoroquinolones, ELISA kit (Cenrofloxacin, Ciprofloxacin, Danofloxacin) 
 • ชุดตรวจไอเวอร์เม็กติน (Ivermectin)
 • ชุดตรวจ โอลาควินดอกซ์ (Olaquindox) 

และ    อื่นๆ โปรดสอบถาม 

Visitors: 137,009