ชุดตรวจสารเร่ง สารไนโตรฟลูราน ยาปฏิชีวนะตกค้าง Veterinary Residues / Additives

 

ชุดตรวจสาร จากปฏิกิริยาแบบอีไลซ่า Elisa และ แบบแผ่น LFD สำหรับตรวจสารเร่งเนื้อแดง beta-agonists ,

สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ ชนิด เคลนบูเทรอล (Clenbuterol) ชนิดซัลบูตามอล (Salbutamal) 

ชุดตรวจสารออกฤทธิ์สร้างเนื้อแดงแร็กโตพามีน Ractopamine 

 

   

ชุดตรวจหาสารกลุ่มไนโตรฟูราน Nitrofuran Metabolites ทั้ง4ชนิด แบบเร่งด่วน (พบ-ไม่พบ) ที่ระดับ 0.5ppb

ฟูราโซลิโดน (Furazolidone) AOZ

ฟูราทาโดน (Furaltadone)AMOZ,

ไนโตรฟูรานโทอิน (Nitrofurantoin) AHD                                                                                                                                                   ไนโตรฟูราโซน (Nitrofurazone) หรือ เซมิคาร์บาไซ (Semicarbazide) SEM  

ชุดตรวจสารปฏิชีวนะ Antibiotics เร่งด่วน เช่น คลอแรมฟินิคอล Chloramphenicol, ฟลอเฟนนิคอล Florfenicol   

ชุดตรวจหาปริมาณสารตกค้างกลุ่มซัลฟา

  • ซัลฟานาไมด์ Sulfonamides
  • ซัลฟาเมทธาซีน Sulfamethazine
  • ซัลฟาควิน็อกซาลีน Sulfaquinoxaline

 

ชุดตรวจ Elisa Test kits วัดระดับปริมาณยาต้านจุลชีพ ยาปฏิชีวนะตกค้าง ปฏิกิริยาในไมโครเพลท ไมโครสตริป 

ชุดตรวจสารควิโนโลน Quinolones ที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ชนิดแกรมลบ gram-negative

 

ชุดตรวจเอ็นโรฟล็อกซาซินEnrofloxacin

 

ชุดตรวจไทโลซิน Tylosin

 

ชุดตรวจเทรนโบโลน Trenbolone

 

ชุดตรวจไดอะซีแปม Diazepam

 

ชุดตรวจไดเอทิลสติลเบสโทรล Diethylstilbestrol

 

ชุดตรวจแอมพิซิลิน Ampicillin

 

ชุดตรวจเพนิซิลลิน จี (Penicillin G ที่ชื่อทางเคมี Benzyl Penicillin)

 

ชุดตรวจเจนตาไมซิน Gentamicin

 

ชุดตรวจสเตร็ปโตมัยซิน Streptomycin

 

ชุดตรวจ Fluoroquinolones, ELISA kit (Cenrofloxacin, Ciprofloxacin, Danofloxacin)

 

ชุดตรวจไอเวอร์เม็กติน (Ivermectin)

 

ชุดตรวจ โอลาควินดอกซ์ (Olaquindox)

 

อื่นๆ สอบถาม call 

ชุดทดสอบสารเร่งการเจริญเติบโตในอาหารของปศุสัตว์ ชนิด ionphores 

Lasalocid, ELISA Kit

Maduramicin, ELISA Kit

Monensin, ELISA Kit

Salinomycin / Narasin, ELISA Kit

Ionophores-5, MultiScreen Kit

ชุดตรวจเมลามีน Melamine ในผลิตภัณฑ์นม หรืออาหารสัตว์

Visitors: 47,682