ชุดตรวจสารเร่ง สารไนโตรฟลูราน ยาปฏิชีวนะตกค้าง

 

ชุดตรวจสาร จากปฏิกิริยาแบบอีไลซ่า Elisa และ แบบแผ่น LFD สำหรับตรวจสารเร่งเนื้อแดง beta-agonists ,

สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ ชนิด เคลนบูเทรอล (Clenbuterol) ชนิดซัลบูตามอล (Salbutamal) 

ชุดตรวจสารออกฤทธิ์สร้างเนื้อแดงแร็กโตพามีน Ractopamine 

 

ชุดตรวจหาสารกลุ่มไนโตรฟูราน Nitrofuran Metabolites ทั้ง4ชนิด

ฟูราโซลิโดน (Furazolidone) AOZ,

ฟูราทาโดน (Furaltadone)AMOZ,

ไนโตรฟูรานโทอิน (Nitrofurantoin) AHD

และ ไนโตรฟูราโซน (Nitrofurazone) หรือ เซมิคาร์บาไซ (Semicarbazide) SEM   

ชุดตรวจสารปฏิชีวนะ Antibiotics เร่งด่วน เช่น คลอแรมฟินิคอล Chloramphenicol, ฟลอเฟนนิคอล Florfenicol  

ชุดตรวจหาปริมาณสารตกค้างกลุ่มซัลฟา

ซัลฟานาไมด์ Sulfonamides

ซัลฟาเมทธาซีน Sulfamethazine

ซัลฟาควิน็อกซาลีน Sulfaquinoxaline

ชุดตรวจElisa Test kits วัดระดับปริมาณยาต้านจุลชีพ ยาปฏิชีวนะตกค้าง ปฏิกิริยาในไมโครเพลท ไมโครสตริป

ชุดตรวจสารควิโนโลน Quinolones ที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ชนิดแกรมลบ gram-negative

ชุดตรวจเอ็นโรฟล็อกซาซินEnrofloxacin

ชุดตรวจไทโลซิน Tylosin

ชุดตรวจเทรนโบโลน Trenbolone

ชุดตรวจไดอะซีแปม Diazepam

ชุดตรวจไดเอทิลสติลเบสโทรล Diethylstilbestrol

ชุดตรวจแอมพิซิลิน Ampicillin

ชุดตรวจเพนิซิลลิน จี (Penicillin G ที่ชื่อทางเคมี Benzyl Penicillin)

ชุดตรวจเจนตาไมซิน Gentamicin

ชุดตรวจสเตร็ปโตมัยซิน Streptomycin

ชุดตรวจ Fluoroquinolones, ELISA kit (Cenrofloxacin, Ciprofloxacin, Danofloxacin)

ชุดตรวจไอเวอร์เม็กติน (Ivermectin)

ชุดตรวจ โอลาควินดอกซ์ (Olaquindox)

Visitors: 16,718