ชุดตรวจสารเร่ง สารไนโตรฟลูราน ยาปฏิชีวนะตกค้าง Veterinary Residues / Additives

 

ชุดตรวจสารเร่งเนื้อแดง จากปฏิกิริยาแบบอีไลซ่า Elisa และ แบบแผ่น LFDs 

 

สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ Beta-agonists 

  • ชนิด สารออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติก,ลดไขมัน เคลนบูเทรอล (Clenbuterol) 
  • ชนิด ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเรียบ,ขยายหลอดลม ซาลบูทามอล (Salbutamol)
  • ชนิด ออกฤทธิ์สร้างกล้ามเนื้อ,สั่นกระตุก แร็กโตพามีน (Ractopamine) 

 

   

ชุดตรวจหาสารกลุ่มไนโตรฟูราน Nitrofuran Metabolites ทั้ง4ชนิด แบบเร่งด่วน (พบ-ไม่พบ) ที่ระดับ 0.5ppb

ฟูราโซลิโดน (Furazolidone) AOZ

ฟูราทาโดน (Furaltadone) AMOZ,

ไนโตรฟูรานโทอิน (Nitrofurantoin) AHD                                                                                                                                                   ไนโตรฟูราโซน (Nitrofurazone) หรือ เซมิคาร์บาไซ (Semicarbazide) SEM  

ชุดตรวจสารปฏิชีวนะ Antibiotics เร่งด่วน คลอแรม Chloramphenicol, ฟลอเฟน Florfenicol , เตตร้า Tetracycline  

ชุดตรวจหาปริมาณสารตกค้าง กลุ่มซัลฟา (Sulfa drugs)

  • ซัลฟานาไมด์ Sulfonamides
  • ซัลฟาเมทธาซีน Sulfamethazine
  • ซัลฟาควิน็อกซาลีน Sulfaquinoxaline

 

ชุดตรวจ Elisa Test kits วัดระดับปริมาณยาต้านจุลชีพ ยาปฏิชีวนะตกค้าง ปฏิกิริยาในไมโครเพลท ไมโครสตริป 

ชุดตรวจสารควิโนโลน Quinolones ที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ชนิดแกรมลบ gram-negative

 

ชุดตรวจเอ็นโรฟล็อกซาซิน Enrofloxacin

 

ชุดตรวจไทโลซิน Tylosin

 

ชุดตรวจเทรนโบโลน Trenbolone

 

ชุดตรวจไดอะซีแปม Diazepam

 

ชุดตรวจไดเอทิลสติลเบสโทรล Diethylstilbestrol

 

ชุดตรวจแอมพิซิลิน Ampicillin

 

ชุดตรวจเพนิซิลลิน จี (Penicillin G ที่ชื่อทางเคมี Benzyl Penicillin)

 

ชุดตรวจเจนตาไมซิน Gentamicin

 

ชุดตรวจสเตร็ปโตมัยซิน Streptomycin

 

ชุดตรวจ Fluoroquinolones, ELISA kit (Cenrofloxacin, Ciprofloxacin, Danofloxacin)

 

ชุดตรวจไอเวอร์เม็กติน (Ivermectin)

 

ชุดตรวจ โอลาควินดอกซ์ (Olaquindox) และ อื่นๆ โปรดสอบถาม call 

ใหม่ ชุดตรวจ  ( x ) : call 
Visitors: 57,140