ชุดตรวจสารพิษจากสาหร่าย ชีวพิษทางทะเล Algal toxin test , Marine biotoxins dipstick

ชุดตรวจสารพิษ Marine toxins ในห่วงโซ่อาหาร ของสัตว์ทะเลที่บริโภคแพลงตอน ที่มีสารพิษ bio-toxins สาหร่ายสีแดงไดโนแฟลกเจเลท  Dinoflagellates

จากผลของการบลูมของไดโนแฟลเจลเลต เกิดเป็น ปรากฏการณ์ น้ำเปลี่ยนสี ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสัตว์น้ำ และ ยังส่งผลต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปต่างๆ

 

  Saxitoxin (PSP: Paralytic Shellfish Poisoning), ELISA Kit ตรวจปริมาณสาร Saxitoxin (ซาซิท็อกซิน) ที่มีพิษรุ่นแรงต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เกิดเป็นอัมพาต หายใจไม่ออก อาจถึงตายได้  พบใน ปลาปักเป้า กุ้ง ปู หอย Shipboard, ELISA Kit (ISSC Certified, 09-107)

 

 Brevetoxin (NSP: Neurotoxin Shellfish Poisoning), ELISA kit ตรวจหาสาร เบรวี่ท็อกซิน ที่มีพิษต่อระบบประสาท พบในแมงดาถ้วย  มีผลให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายบางส่วนได้ อาจถึงตายเนื่องจากระบบหายใจล้มเหลว

 

 Domoic Acid (ASP: Amnesic Shellfish Poisoning), ELISA Kit  ตรวจวัดกรดโดโมอิก ที่มีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้สูญเสียความทรงจําได้ จากการบริโภค หอยสองฝา( เช่น หอยแมลงภู่ หอยแครง หอยนางรม) แพลงก์ตอนพืช  (AOAC Method 2006.02)

 

 Okadaic Acid (DSP: Diarrhetic Shellfish Poisoning), ELISA Kit  ตรวจหาระดับกรดโอคาดาอิก ที่สะสมที่อวัยวะภายในกุ้ง หอย และ ปู ที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดอาการท้องร่วง ริมฝีปากชา ปวดท้อง หน้ามืด อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ กระหายน้ำ :: PP2A :: (EC 2002/225 Compliant)

 

 Cyclic Imines (PnTX-A, PnTX-G, SPX-C), RBA Kit สารไซคลิกอิมมีน Receptor Binding Assay 

 

 Marine Water Test โดยการตรวจด้วยเทคนิค Elisa/ Strip หาสารชีวพิษทางทะเล Shellfish Poisoning จาก Dinoflagellates และ Diatoms : 

 

 Tetrodotoxin (TTX) ELISA Test Kit ตรวจระดับสารเทโทรโดทอกซิน

 

Fresh Water Kits ชุดตรวจระดับสารพิษจากสาหร่ายตามธรรมชาติ ไซยาโนทอกซิน Cyanotoxins แบบ Elisa

สำหรับตรวจไซยาโนทอกซิน Cyanotoxin ชนิดต่างๆ ไมโครซิสติน , โนดูลาริน ,ไซลินโดรสเปอร์มอปซิน ที่มีพิษสูงต่อตับ ซึ่งเกิดการบลูมของสาหร่ายสีนำเงินแกมเขียว (Algae bloom) เช่น ปรากฎการณ์ของน้ำเปลี่ยนสี อันเป็นหนึ่งในผลกระทบจากปัญหาโรคร้อน เป็นมลพิษนี้มักเกิดขึ้นตามฤดูกาล และสารพิษกำลังสะสมอยู่ในระบบนิเวศชายฝั่งหรือแหล่งน้ำ และ จนอาจสร้างปัญหาให้กับน้ำบริโภค หรือผลิตอาหารและยา

ชุดตรวจสารพิษอะนาทอกซิน-เอ Anatoxin-a, ELISA Kit , และ Anatoxin-a, RBA Kit และ ชุดทดสอบ ไมโครซิสตินส์ (Microcystins) และอื่นๆ


BMAA, ELISA Kit

Cylindrospermopsin, ELISA Kit

Microcystins/Nodularins (ADDA), ELISA Kits  U.S. EPA Method 546

Mc/Nod-DM, ELISA Kits

QuikLyse™* Cell Lysis

Microcystins Strip Kits (Dipstick) for Finished/Source Drinking Water at 5 ppb

Microcystins LR, Check Samples 

Microcystins/Nodularins-PP2A, ELISA Kit 

Microcystins/Nodularins (serum), ELISA Kit 

 

Fresh Water Strip Tests แผ่นสตริปตรวจสารพิษจากสาหร่าย Cyanotoxins แบบรวดเร็ว 

ใช้ง่าย สะดวก Easy-to-use strip tests (or ‘dipsticks’) : อ่านผลด้วยการเทียบสี

สามารถตรวจตัวอย่างในเบื้องต้น ในภาคสนามที่แหล่งน้ำ แม้ยังไม่ตรวจพบเซลสาหร่าย ตามข้อแนะนำของ EPA หรือ องค์การอนามัยโลก WHO (World Health Organization) มีให้เลือกหลายชนิด ขึ้นกับที่ตั้งของแหล่งน้ำ ดังนี้

  Microcystin strip tests are available for drinking (source and finished) and recreational, as well as marine/brackish, waters.
Protocols for sample collection, treatment, preparation, storage, and transportation are available upon request.

PN 520042 (5T) User Guide Flow Chart SDS
PN 520043 (20T) User Guide Flow Chart SDS

 Cylindrospermopsin, 0-10 ppb, with QuikLyseTM Feature Sample Prep, 8ppb
PN 520029 (5T) User Guide Flow Chart SDS
PN 520030 (20T) User Guide Flow Chart SDS

 Microcystins, 0.3 ppb, Finished Drinking Water
PN 520046 (20T) SDS
 
 Microcystins, 0-5 ppb, Source Drinking Water with QuikLyseTM Feature Sample Prep for 4ppb Recreational
PN 520019 (5T) User Guide Flow Chart SDS
PN 520020 (20T) User Guide Flow Chart SDS

 Microcystins, 0-5 ppb, Finished Drinking Water
Best strip test option for marine/brackish water. Contact us for brackish water application notes.
PN 520016 (5T) User Guide Flow Chart SDS
PN 520017 (20T) User Guide Flow Chart SDS

 Microcystins, 0-10(20) ppb, Recreational Water with QuikLyseTM Feature
PN 520023 (5T) User Guide Flow Chart SDS EPA ETV Verification IL Program
PN 520022 (20T) User Guide Flow Chart SDS EPA ETV Verification IL Program ’

 AbraScan Test Strip Reader – สามารถเพิ่ม เครื่องอ่านวัด เพื่อสะดวกในการอ่านผล และเก็บข้อมูล 
digital reading simplifies interpretation and recordkeeping. 

 

Certified Analytical and Labeled Standards

Anatoxin
PN 300620, Anatoxin-a (+) Standard, 10 μg/mL, 0.5 mL SDS
PN 300586, Anatoxin-a (+) Certified Standard, ~5 μg/mL, 0.5 mL SDS
PN 300648, Homo-anatoxin-a Standard, 10 µg/ml, 0.5 ml SDS

BMAA
PN 300622, BMAA D3 (d3-BMAA) Standard, 1.0 mg SDS

Cylindrospermopsin
PN 300624, Cylindrospermopsin Standard, 0.5 mg SDS
PN 300626, Cylindrospermopsin Standard, 10 µg/ml, 1 ml SDS
PN 300588, Cylindrospermopsin Certified Standard, ~10 μg/mL, 0.5 mL SDS

Microcystins
PN 300654, Microcystin HilR Standard, 10 µg/ml, 1 ml SDS Now available
PN 300628, Microcystin LA Standard, 10 µg/ml, 1 ml SDS
PN 300xxx, Microcystin LA Deuterated (Dx) Standard, 10 µg/ml, 0.5 ml,
PN 300646, Microcystin LF Standard, 10 ug/mL, 1 mL SDS
PN 300xxx, Microcystin LF Certified Standard, ~10 μg/mL, 0.5 mL,
PN 300500, Microcystin LF Deuterated (D5) Standard, 10 µg/ml, 0.5 ml SDS
PN 300630, Microcystin LR Standard, 0.5 mg SDS
PN 300632, Microcystin LR Standard, 10 µg/ml, 1ml SDS
PN 300580, Microcystin LR Certified Standard, ~10 μg/mL, 0.5 mL SDS
PN 300656, Desmethyl Microcystin LR Standard, 10 µg/ml, 1 ml SDS Now available
PN 300xxx, [Dha7]Microcystin LR Certified Standard, ~10 μg/mL, 0.5 mL
PN 300502, Microcystin LR Deuterated (D7) Standard, 10 µg/ml, 0.5 ml SDS
PN 300650, Microcystin LW Standard, 10 µg/ml, 1 ml SDS Now available
PN 300634, Microcystin LY Standard, 10 µg/ml, 1ml SDS
PN 300xxx, Microcystin LY Certified Standard, ~10 μg/mL, 0.5 mL,
PN 300636, Microcystin RR Standard, 10 µg/ml, 1 ml SDS
PN 300582, Microcystin RR Certified Standard, ~10 µg/ml, 0.5ml SDS
PN 300658, Desmethyl Microcystin RR Standard, 10 µg/ml, 1 ml SDS Now available
PN 300652, Microcystin WR Standard, 10 µg/ml, 1 ml SDS Now available
PN 300638, Microcystin YR Standard, 10 µg/ml, 1 ml SDS

Nodularins
PN 300640, Nodularins Standard, 10 µg/ml, 1 ml SDS
PN 300xxx, Nodularin Certified Standard, ~10 μg/mL, 0.5 mL

Saxitoxins
PN 300642, Saxitoxin Standard, 10 ug/mL in ethanol, 1 mL SDS
PN 300590, Saxitoxin Certified Standard, ~20 μg/mL, 0.5 mL SDS

Visitors: 132,043