ชุดตรวจไฮโดรคาร์บอนส์สารจากเคมีอุตสาหกรรม Industrial Chemicals, POPs

lisa Kits for Industrial Chemicals


Alkylphenols (AP), ELISA Kit เป็นชุดตรวจสารจากเคมีอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑ์ซักฟอก

Bisphenol A Supersensitive, ELISA Kit ตรวจสารเคลือบกระป๋องบรรจุอาหาร

Coplanar PCBs, ELISA Kit ตรวจสารไดออกซิน ที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ เผาไหม้

PCBs Higher Chlorinated ELISA Kit  ตรวจสารในกระบวนการผลิตพลาสติกชนิด polyvinyl chloride (PVC) และ การผลิตกระดาษ

PCBs Lower Chlorinated, ELISA Kit  ตรวจสารในระดับตกค้างเพียงเล็กน้อย

Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE), ELISA Kit  ตรวจสารเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่ห้ามตกค้างในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ RoHS 
สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน Persistent Organic Pollutants:POPs
 
สารเคมี POPs ที่ถูกกำหนดขึ้นตามอนุสัญญากรุงสต็อกโฮล์ม ว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน  มี 12 ชนิด คือ 
 
อัลดริน (Aldrin) 
คลอเดน (Chlordane) 
ดิลดริน (Dieldrin) 
เอนดริน (Endrin) 
เฮปตะคลอร์ (Heptachlor)
เอชซีบี (Hexa-Chlorobenzene) 
ไมเร็กซ์ (Mirex) 
ท็อกซาฟีน (Toxaphene) 
พีซีบี (Poly Chlorinated Biphenyls: PCBs) 
ดีดีที (DDT)
ไดออกซิน (Polychlorinated dibenzo-p-dioxins: PCDDs) 
และฟิวแรน (Polychlorinated dibenzofurans: PCDFs)
 
สารเหล่านี้เป็นกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ซึ่งถูกย่อยสลายได้ยากโดยแสงหรือสารเคมี หรือโดยชีวภาพทำให้เกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานานและสามารถเคลื่อนย้ายไปได้ไกลมาก 
 
สารPOPs มีคุณสมบัติ ละลายน้ำได้น้อยมากแต่ละลายได้ดีในไขมัน จึงเป็นผลให้มีการสะสมในไขมันของสิ่งมีชีวิต มีความเป็นพิษสูง
จึงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต การเจ็บป่วย และความพิการแต่กำเนิดของมนุษย์และสัตว์ เป็นสารก่อมะเร็ง 
 
ทำให้เกิดอาการแพ้ และมีผลต่อระบบประสาทไวต่อความรู้สึก ระบบประสาทส่วนกลางและรอบนอกถูกทำลาย ระบบการสืบพันธุ์บกพร่อง สารดังกล่าวบางชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงระบบฮอร์โมน ทำลายระบบการสืบพันธุ์และระบบภูมิคุ้มกันได้ จึงมีความจำเป็นต้อง ให้คุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 
  • ชุดตรวจสารอินทรีย์ที่มีพิษ (Toxic organic compounds) ในน้ำ ที่ปนสารประกอบอินทรีย์จากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม Petroleum Fuels in Water Tube Kit
  • ชุดตรวจสารท๊อกซาฟีนจากดิน Toxaphane in Soil Tube Kit with Soil Extraction Kit
  • ชุดตรวจสารกลุ่มไซโคลไดอีนส์ (Cyclodienes) ในดินสารตกค้างในกลุ่มนี้ที่สำคัญ ได้แก่ ออลดริน (Aldrin) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor), คลอร์เดน (Chlordane)  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 57,140