ชุดตรวจไฮโดรคาร์บอนส์สารจากเคมีอุตสาหกรรม Industrial Chemicals, POPs

Elisa Kits for Industrial Chemicals

 

 • Alkylphenols (AP), ELISA Kit เป็นชุดตรวจสารจากเคมีอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑ์ซักฟอก
 • Bisphenol A , ELISA Kit ตรวจสารเคลือบกระป๋องบรรจุอาหาร
 • Coplanar PCBs, ELISA Kit ตรวจสารไดออกซิน ที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ เผาไหม้
 • PCBs Higher Chlorinated ELISA Kit  ตรวจสารในกระบวนการผลิตพลาสติกชนิด polyvinyl chloride (PVC) และ การผลิตกระดาษ
 • PCBs Lower Chlorinated, ELISA Kit  ตรวจสารในระดับตกค้างเพียงเล็กน้อย
 • Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE), ELISA Kit  ตรวจสารเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่ห้ามตกค้างในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ RoHS

 

 
สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน Persistent Organic Pollutants: POPs
 
สารเคมี POPs ที่ถูกกำหนดขึ้นตามอนุสัญญากรุงสต็อกโฮล์ม ว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน  มี>12 ชนิด คือ 
 • อัลดริน (Aldrin) 
 • คลอเดน (Chlordane) 
 • ดิลดริน (Dieldrin) 
 • เอนดริน (Endrin) 
 • เฮปตะคลอร์ (Heptachlor)
 • เอชซีบี (Hexa-Chlorobenzene) 
 • ไมเร็กซ์ (Mirex) 
 • ท็อกซาฟีน (Toxaphene) 
 • พีซีบี (Poly Chlorinated Biphenyls: PCBs) 
 • ดีดีที (DDT)
 • ไดออกซิน (Polychlorinated dibenzo-p-dioxins: PCDDs) 
 • และ ฟิวแรนส์ (Polychlorinated dibenzofurans: PCDFs)
 
สารเหล่านี้ เป็นกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งถูกย่อยสลายได้ยากโดยแสงหรือสารเคมี หรือโดยชีวภาพทำให้เกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานานและสามารถเคลื่อนย้ายไปได้ไกลมาก 
 
สาร POPs มีคุณสมบัติ ละลายน้ำได้น้อยมากแต่ละลายได้ดีในไขมัน จึงเป็นผลให้มีการสะสมในไขมันของสิ่งมีชีวิต มีความเป็นพิษสูง
จึงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต การเจ็บป่วย และความพิการแต่กำเนิดของมนุษย์และสัตว์ เป็นสารก่อมะเร็ง 
 
ทำให้เกิดอาการแพ้ และมีผลต่อระบบประสาทไวต่อความรู้สึก ระบบประสาทส่วนกลางและรอบนอกถูกทำลาย ระบบการสืบพันธุ์บกพร่อง สารดังกล่าวบางชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงระบบฮอร์โมน ทำลายระบบการสืบพันธุ์และระบบภูมิคุ้มกันได้ จึงมีความจำเป็นต้อง ให้คุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 
 • ชุดตรวจสารอินทรีย์ที่มีพิษ (Toxic organic compounds) ในน้ำ ที่ปนสารประกอบอินทรีย์จากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม Petroleum Fuels in Water Tube Kit
 • ชุดตรวจสารท๊อกซาฟีนจากดิน Toxaphane in Soil Tube Kit with Soil Extraction Kit
 • ชุดตรวจสารกลุ่มไซโคลไดอีนส์ (Cyclodienes) ในดินสารตกค้างในกลุ่มนี้ที่สำคัญ ได้แก่ ออลดริน (Aldrin) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor), คลอร์เดน (Chlordane)
 • ชุดตรวจสาร TPH (Total Petroleum Hydrocarbons)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 132,034