ชุดตรวจไฮโดรคาร์บอนส์สารจากเคมีอุตสาหกรรม Industrial Chemicals

Alkylphenols (AP), ELISA Kit เป็นชุดตรวจสารจากเคมีอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑ์ซักฟอก · Bisphenol A Supersensitive, ELISA Kit ตรวจสารเคลือบกระป๋องบรรจุอาหาร· Coplanar PCBs, ELISA Kit ตรวจสารไดออกซิน ที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ เผาไหม้ · PCBs Higher Chlorinated ELISA Kit  ตรวจสารในกระบวนการผลิตพลาสติกชนิด polyvinyl chloride (PVC) และ การผลิตกระดาษ · PCBs Lower Chlorinated, ELISA Kit · Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE), ELISA Kit  ตรวจสารเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่ห้ามตกค้างในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ RoHS · Triclosan, ELISA Kit ตรวจไตรโคลซาน สารต่อต้านแบคทีเรีย จนอาจเป็นสารก่อมะเร็งได้ #Elisa Test kits for Industrial Chemicals

ชุดตรวจสารอินทรีย์ที่มีพิษ (Toxic organic compounds) ในน้ำที่เป็นสารประกอบอินทรีย์จากอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม Petroleum Fuels in Water Tube Kit,

Toxaphane in Soil Tube Kit and Soil Extraction Kit

ชุดตรวจสารไซโคลไดอีนส์ (Cyclodienes) สารกำจัดศัตรูพืช

กลุ่มนี้ที่สำคัญ ได้แก่ ออลดริน (Aldrin) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor), คลอร์เดน (Chlordane) Cyclodienes in Soil Tube Kit
Visitors: 8,742