ชุดตรวจสารลดแรงตึงผิว Surfactants

ชุดตรวจสารลดแรงตึงผิว Surfactants · Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS), ELISA kit ชนิดประจุลบ· Alkyl Ethoxylate (AE), ELISA kit ชนิดไร้ประจุ โครงสร้างของโมเลกุลชนิดไม่ชอบน้ำ·Alkylphenol Ethoxylate (APE), ELISA kit สารตกค้าง และย่อยสลายได้ยาก

Visitors: 117,986