เครื่องมือและอุปกรณ์จัดเตรียมตัวอย่างทดสอบ Sample Preparation

อุปกรณ์ตัก สคูปScoops และแผ่นพาย  (มีแบบปลอดเชื้อ ผลิตจากวัสดุหลายชนิด ) ใช้แบ่ง เขี่ยแยกวัตถุออกจากอาหารหรือยา  สำหรับงานอาหารปลอดภัย HACCPหรือ GMP การผลิตยา 

 เครื่องคลุกผสมสารตัวอย่างสารทดสอบ
 
 เครื่องคลุกผสมสารตัวอย่างทดสอบ ทั้ง3มิติ
 
 อุปกรณ์คัดและแบ่งส่วนตัวอย่างทดสอบ

 เครื่องปั่นบดละเอียดสารที่มีไขมันและความชื้นเป็นเนื้อเดียวกัน

 อุปกรณ์คัดแยกขนาดเมล็ด grain splitter

การบดและเตรียมตัวอย่าง ข้าวโพดทดสอบ GM Corn

การบดและเตรียมตัวอย่าง"วีท" ในการทดสอบสารพิษมัยโคทอกซิน mycotoxin

Visitors: 57,147