อุปกรณ์สุ่มเก็บตัวอย่างทดสอบ Samplers ผง ดิน น้ำ ครีม ของหนืด

อุปกรณ์สุ่มเก็บตัวอย่างทดสอบ จากอากาศ อาหารแช่แข็ง ของหนืด น้ำ ดิน แหล่งน้ำ น้ำลึก ที่อยู่ในสภาพต่างๆ เช่น ของเหลว ของเหนียว ก้อนผงแกรนูล ของกึ่งแข็งกึ่งเหลว 

เพื่อสำหรับ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จากผลิตภัณฑ์ ในสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของงานอุตสาหกรรมการผลิตยาปลอดเชื้อ หรือ อุตสาหกรรมผลิตอาหารปลอดภัย เกษตรแปรรูป ฯ  

 
 

Visitors: 135,185