เครื่องบำบัดอากาศ ฆ่าเชื้อ ขจัดกลิ่น แบบเคลื่อนที่ mobile air cleaner

เครื่องบำบัดอากาศ แบบประจำที่ และ แบบเคลื่อนที่ 
ผลิตโดย Quatro Air Technologies 
เพื่อแก้ปัญหากลิ่น และ รักษาสภาพสุขอนามัยที่ดี
มีระบบ Air Treatment System ทำการบำบัดอากาศอัตโนมัติ
โดยการกรองอนุภาคจากตัวกรองประสิทธิภาพสูง HEPA filter , Carbon filter และ/หรือ
ฆ่าเชื้อจุลชีพในอากาศด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลท UV-C หรือ สลายโมเลกุลสารก๊าซด้วยโฟโตคาตาไลติกอ๊อกซิเดชั่น UVPCO
สามารถใช้งานต่อเนื่อง ได้นาน มีบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย Low Maintenance

มีให้เลือกใช้งานได้ หลายรุ่น ตามความพอเหมาะกับพื้นที่ หรือ ห้องที่ใช้สอยที่ต้องการบำบัดสภาพอากาศที่ต่างกัน
สำหรับ: ใช้ในอาคารที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สำนักงาน โรงงาน โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ คลินิค ห้องตรวจวัณโรค ห้องผู้ป่วยทั่วไป ห้องผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 
ผู้มีภูมิคุ้มกันความไวสูงต่อสารเคมี- หอบหืด หรือ บริเวณสถานที่ซึ่งมีผู้ป่วยระบบหายใจแพร่เชื้อทางอากาศ ที่มีการควบคุมความดันบรรยากาศ
ห้องปฎิบัติการ โรงงานอาหารGMP โรงงานผลิตยา ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง สถานที่ซึ่งต้องการควบคุมสารเคมีและจุลชีพ
ห้องพ่นสเปรย์ ห้องเสริมสวยเพนท์เล็บ โรงพิมพ์ ห้องล้างฟิมล์X-ray จุดเสี่ยง ที่มีกลิ่นสารระเหย VOCs
**เครื่องบำบัดอากาศ มีระบบ Air Filtration System**
สามารถการกรองอนุภาคและดูดซับกลิ่นไปหลายขั้นตามลำดับ 
ตัวกรองหยาบ Pre-Filter ขนาดเกิน 10ไมครอน
ตัวกรองละเอียด HEPA Filter มีประสิทธิภาพ ในการกรองอนุภาค0.3ไมครอน สูงกว่า 99.96%
ตัวกรองบรรจุ พร้อม ตัวกรองดูดซับสาร Activated carbon filter ที่เหมาะสมกับสภาพมลพิษนั้นๆ
(Option เพิ่ม/เปลี่ยน เป็นระบบแสงยูวี ฆ่าเชื้อ)
มีช่องดูดอากาศเสียอยู่ด้านล่าง ปล่อยลมสะอาดขึ้นข้างบน
สามารถปรับทิศทางการปล่อยลม ให้ลมสะอาดได้ ระหว่าง XXถึง 1,XXX ลูกบาศก์เมตร ต่อ ชั่วโมง ( X ตามรุ่น  โปรดสอบถาม )
ทำงานเงียบ มีเสียงดังไม่เกิน 36 - 56* เดซิเบล  ( *รุ่นใหญ่ )
เป็นแบบตั้งประจำที่ ( Static ) หรือ แบบเคลื่อนที่ mobile ( Dynamic )
ใช้กับห้องขนาด มีพื้นที่ขนาดใหญ่ไม่เกิน XXX เมตร สูงสุดไม่เกิน XXX รอบ/ชั่วโมง ( Room-Air Change Per Hour : ACH )
สามารถการกำจัดฝุ่น สามารถลดขจัดกลิ่นและก๊าซ Odor Reduction
ทำงานปรับความเร็วได้เองโดยอัตโนมัติ มีสัญญาณเมื่อผิดปกติ Audible alarms / Visual alarms
Options : มาตรวัดความดันบรรยากาศ ,แขนจับที่จุดกำเนิดควัน Source Capture Arm
ใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 Hz.
รับประกันคุณภาพ 1 ปี

หมายเหตุ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ต่อเนื่อง ควรเปลี่ยนหรือสำรองตัวกรองอากาศไว้ ตามเวลาที่กำหนด

 

 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง เครื่องที่มีระบบบำบัดสำหรับควัน กลิ่นที่รุนแรง ให้ใช้ Dust Collectors
หรือ Fume Extractors เครื่องระบายควัน ฝุ่นสารไอพิษสำหรับงานต่างๆ การตัดเลเซอร์
ทำแกะสลักแม่พิมพ์ การบัดกรี จนถึงเครื่องระดับอุตสาหกรรม

 


 
Clean Room ห้องสะอาด มีความดันบรรยากาศบวก Positive Presure แบบ Portable Clean Room* 

มีอากาศสะอาดไหลเวียน ในห้องระดับ Class 100,000 ( ISO 8 ) จนถึง Class 100 ( ISO 5)

Acrylic Hard Wall หรือ ผนังปลอดเชื้อ เพื่อป้องกันอากาศสกปรก การติดเชื้อจากภายนอกไหลเข้าสู่ข้างในห้องสะอาด


สามารถต่อประกอบและถอดออกได้อย่างรวดเร็ว 

สำหรับงานอุสาหกรรม การบรรจุยาและอาหาร


มีทั้งห้องประกอบมาตรฐาน หรือ รับสร้างทำให้ตามขนาดที่ต้องการ
Visitors: 52,437