เครื่องบำบัดอากาศ ฆ่าเชื้อ ขจัดกลิ่น แบบเคลื่อนที่ mobile air cleaner

เครื่องบำบัดอากาศ แบบประจำที่ และ แบบเคลื่อนที่ 
ผลิตโดย Quatro Air Technologies 
เพื่อแก้ปัญหากลิ่น และ รักษาสภาพสุขอนามัยที่ดี ลดการปนเปื้อนจากจุลชีพในอากาศที่ลมไหลเวียนในห้อง ตามระดับ Room Air Change / Hour หรือ ข้อกำหนดมาตรฐานห้องสะอาด 
มีระบบ Air Treatment System ทำการบำบัดอากาศอัตโนมัติ
  • โดยการกรองอนุภาคจากตัวกรองประสิทธิภาพสูง HEPA filter , Carbon filter และ/หรือ
  • ฆ่าเชื้อจุลชีพในอากาศด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลท UV-C หรือ สลายโมเลกุลสารก๊าซด้วยโฟโตคาตาไลติกอ๊อกซิเดชั่น UVPCO
  • สามารถใช้งานต่อเนื่อง ได้นาน มีบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย Low Maintenance
  • มีให้เลือกใช้งานได้ หลายรุ่น ตามความพอเหมาะกับพื้นที่ หรือ ห้องที่ใช้สอยที่ต้องการบำบัดสภาพอากาศที่ต่างกัน
 
หมายเหตุ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ต่อเนื่อง ควรเปลี่ยนหรือสำรองตัวกรองอากาศไว้ ตามเวลาที่กำหนด

 

 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง เครื่องที่มีระบบบำบัดสำหรับควัน กลิ่นที่รุนแรง ให้ใช้ Dust Collectors
หรือ Fume Extractors เครื่องระบายควัน ฝุ่นสารไอพิษสำหรับงานต่างๆ การตัดเลเซอร์
ทำแกะสลักแม่พิมพ์ การบัดกรี จนถึงเครื่องระดับอุตสาหกรรม

 


 
Clean Room ห้องสะอาด มีความดันบรรยากาศบวก Positive Presure แบบ Portable Clean Room* 

มีอากาศสะอาดไหลเวียน ในห้องระดับ Class 100,000 ( ISO 8 ) จนถึง Class 100 ( ISO 5)

Acrylic Hard Wall หรือ ผนังปลอดเชื้อ เพื่อป้องกันอากาศสกปรก การติดเชื้อจากภายนอกไหลเข้าสู่ข้างในห้องสะอาด


สามารถต่อประกอบและถอดออกได้อย่างรวดเร็ว 

สำหรับงานอุสาหกรรม การบรรจุยาและอาหาร


มีทั้งห้องประกอบมาตรฐาน หรือ รับสร้างทำให้ตามขนาดที่ต้องการ
Visitors: 132,034