เครื่องมือตรวจคุณภาพอากาศในอาคาร IAQ ด้านจุลชีววิทยา

เครื่องเก็บตัวอย่างจุลชีพในอากาศ แบบพกพา รุ่น MicroBio2 เพื่อตรวจนับจำนวนจุลชีพในอากาศ ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ Andersen sampler

กำหนดปริมาณอากาศที่ต้องการเก็บได้ 25 ถึง 1500 ลิตร เพื่อหา bioaerosol จุลชีพ แบคทีเรีย เชื้อรา ในอากาศ ตามชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อในเพลท ทั้งภายในห้องและภายนอกอาคาร โดยการดูดอากาศผ่านจานเพาะเชื้อ petri dish (90 mm) หรือ RODAC (55mm) น้ำหนักเบาสามารถนำไปไปวัดที่จุดเสี่ยงต่างๆได้สะดวก หลังจากการเก็บตัวอย่างอากาศแล้ว ให้แยกเพลทไปอุ่นจนได้โคโลนีเจริญเติบโต ซึ่งจำนวนที่นับได้สามารถปรับแก้ไขเพื่อความถูกต้องได้จาก software

เป็น air sampler ที่ใช้งานได้ง่าย แบบสัมผัส มีจอแสดงเพื่อตั้งการเก็บปริมาตรอากาศ หน่วงเวลาก่อนการทำงาน พร้อมสัญญาณเตือนกำลังของแบตเตอรี่ และ ปุ่มปิด-เปิด               

หัวเก็บตัวอย่างอากาศเป็นเหล็กไร้สนิม stainless steel ที่มีรูปแบบให้เก็บอากาศได้ดีสามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้

คุณลักษณะ specification

·         ควบคุมการทำงานโดย Microprocessor-controlled

·         มีจอแสดงผล แบบAlphanumeric LCD display

·         เก็บตัวอย่างอากาศได้ 25 ถึง 1,500 ลิตร

·         หน่วงเวลาก่อนเริ่มดูดอากาศได้ สำหรับกรณีใช้รีโมทควบคุมระยะไกล

·         ตั้งปริมาตรอากาศที่ต้องการทดสอบได้ (ขั้นละ25ลิตร)

·         น้ำหนักเบา (700 กรัม)

·         มีแบตเตอรี่ แบบRechargeable NiMH (4AA) ในเก็บตัวอย่างได้ถึง 30,000 ลิตร

·         มีสัญญาณเตือนให้อัดประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ Battery charge indicator

·         ทำงานเงียบ น้อยกว่า 45 เดซิเบล dB

·         มีบรรจุภัณฑ์ในการเก็บ Battery charger and carrying case

·         ตัวเครื่องทำจาก Standard ABS plastic housing ขนาด 196x100x40 mm

·         ใช้ได้ทั้ง 55 mm RODAC หรือ 900 mm Petri dishes

·         อัตราอากาศไหล 100 ลิตร/นาที 

·         ปรับ calibration ปีละ 1 ครั้ง

·         มีหัวเก็บตัวอย่างอากาศเป็น Stainless Steel ถอดนำไปนึ่ง autoclave

      Reporter software ปรับค่าให้ถูกต้อง

Air Quality Meters  เครื่องวัดคุณภาพอากาศในอาคาร  indoor air qualty (IAQ)

Gas detector tube system เครื่องมือวัดก๊าซ

Visitors: 54,029