อุปกรณ์การทำความสะอาดและตรวจการฆ่าเชื้อ Sanitizer strips

ในการทำความสะอาด ต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำ ค่าpH น้ำกระด้าง และ ตรวจหาระดับฤทธิ์ความเข้มข้นของน้ำยา Sanitizer, หรือ Chemical residues จากน้ำล้างrinse ของสารฆ่าเชื้อ 

 

คลอรีน (Lo)  : 0, 0.5, 1, 2, 5 & 10 ppm

คลอรีน Target range: 50-200 ppm

คลอรีน : 100, 200, 350, 500 & 750 ppm

Water Hardness : 0, 25, 50, 120, 250 & 425 ppm

ควอเชอรี่แอมโมเนียมคลอไรด์ (QAC ควอต ) : 0, 50, 100, 200, 400 & 1000 ppm

pH : 0 ,1 , .. ,14

น้ำตาลกลูโคส residual dextrose : Pos/ Neg

ด้วยการเทียบสีด้วยสายตา

 

Color Coded Tools อุปกรณ์การทำความสะอาดต่างๆ แยกสีในงาน HACCP

HACCP : Material Handling and Cleaning Tools ช่วยป้องกันการปนเปื้อนข้ามในขอบเขตงานต่างพื้นที่

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด ต้องทำด้วยวัสดุปลอดสนิม ไม่ดูดซับน้ำ และ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ ต้องเก็บให้เป็นสัดส่วนและถูกสุขลักษณะ

 

Telescopic Swabbing Tool ; TeleSwab 

อุปกรณ์จับสวอบเก็บ เก็บตัวอย่าง พื้นผิวจากผนังอาคาร -ก้านขยายออกยาวได้ (3เมตร)  

Visitors: 132,044