ชุดตรวจสอบคุณภาพหรือปริมาณของสารชีวเคมี food constituent

ชุดตรวจสอบคุณภาพสาร หรือ ปริมาณของสารชีวเคมี จากอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเลี้ยงสัตว์ การหมัก ผลิตภัณฑ์จากนมและไวน์ เช่น Total Starch , Amylose/Amylopectin, Oligosaccharides, POLYSACCHARIDES, Enzyme และ Assay kits ต่างๆ Integrated Total Dietary Fibre, β-Glucan ,Sulphite (Total SO2),Acetaldehyde, Ammonia , alpha-Amylase, Citric Acid, Ethanol,Lactose/Sucrose/D-Glucose, L-Malic acid, Pectins ,Pyruvic acid,D-Sorbitol/Xylitol , Tartaric Acid เป็นต้น


Visitors: 8,742