แผ่นสตริปตรวจอาหารปลอดภัย rapid test strips

แผ่นสตริปตรวจอาหารปลอดภัย RapidChek - Food Pathogen Test Kits เพื่อตรวจสอบจุลชีพก่อโรค E.Coli O157,  Salmonella , Listeria spp. ( Listeria Nextday, Listeria Monocytogenes ในอาหาร

ดำเนินการทดสอบได้ง่าย เพียง3ขั้นตอน

ได้การรับรองมาตรฐาน

ให้ทราบผล ได้อย่างเร่งด่วน ภายใน 8ช.ม. 24ช.ม. 40ช.ม.

 

 ใหม่ RapidChek Campylobacter 

 

แผ่นตรวจสารเมลามีน Melamine สำหรับตรวจหาสารเมลามีน โปรตีนเทียมที่ปนเปื้อน

สำหรับนมผง น้ำนม โยเกิร์ต อาหารปศุสัตว์ อาหารแมว-เปียก อาหารสุนัข-แห้ง กลูเต็น-ข้าวสาลี ไข่ไก่ ช็อกโกแลต ไวท์-ช็อกโกแลต

 


 

แผ่นสตริปตรวจสารฮีสตามีน Histamine : Histastrip ของ Bioo , USA

สำหรับตรวจหาสารฮิสตามีนในเนื้อปลา seafood และ food matricesอื่นๆ เช่น น้ำปลา :: ที่ระดับทดสอบ (ppm) ต่างๆ

Seafood 0-25-50-75-100
Milk 0-10-20-30-40
White wine 0-10-20-30-40
Red wine 0-20-40-60-80
Fish Sauce 0-125-250-375-500
Fishmeal 0-125-250-375- 500


 

แผ่นตรวจสารเร่ง กลุ่มเบต้าอะโกนีสท์ beta-agonists


สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ ชนิดเคลนบูเทรอล (Clenbuterol)


ชนิดซัลบูตามอล (Salbutamal) ในเนื้อวัว 


ชุดตรวจสารออกฤทธิ์สร้างเนื้อแดง แร็กโตพามีน (Ractopamine) ในเนื้อหมู


 

ชุดตรวจสาร มาลาไคท์กรีน ในน้ำ และ สัตว์น้ำ Malachite Green 
และ ลูโคมาลาไคท์ กรีน (Leuco Malachite Green : LMG) ในตัวอย่างเนื้อเยื่อของสัตว์น้ำ

แผ่นตรวจสารกลุ่มสารไนโตรฟูราน และเมตาโบไลท์ Nitrofuran Metabolites ทั้ง4ชนิด 


ฟูราโซลิโดน (Furazolidone) AOZ


ฟูราทาโดน (Furaltadone) AMOZ


ไนโตรฟูรานโทอิน (Nitrofurantoin) AHD


ไนโตรฟูราโซน Nitrofurazone หรือ เซมิคาร์บาไซ (Semicarbazide,SEM) 

แผ่นตรวจสารยาปฏิชีวนะตกค้าง Antibiotics แบบเร่งด่วน rapid test  ในอาหารทะเลซีฟู้ด aquatic products เนื้อ ผลิตภัณฑ์นม น้ำผึ้ง  ..

ชุดทดสอบสารคลอแรมฟินิคอล Chloramphenicol และ/หรือ ฟลอเฟนนิคอล Florfenicol 


ชุดตรวจหาปริมาณสารตกค้างกลุ่มซัลโฟนาไมด์ Sulfonamides, ซัลฟาเมทธาซีน Sulfamethazine, ซัลฟาควิน็อกซาลีน Sulfaquinoxaline 


ชุดทดสอบสาร Neomycin rapid test strip


ชุดทดสอบสาร Streptomycin rapid test strip


ชุดทดสอบสาร Gentamicin rapid test strip


ชุดทดสอบ Beta-lactams rapid test strip


ชุดทดสอบ β-lactamase rapid test strip


ชุดทดสอบควบ Beta-lactams and Tetracyclines Combo test strip


ชุดทดสอบ Oxytetracyline rapid test strip


ชุดทดสอบ Quinolone rapid test strip


ชุดทดสอบ Enrofloxacin Rapid test strip


ชุดทดสอบ Penicillin Rapid Test strips


ชุดทดสอบ Lincomycin rapid test strip


ชุดทดสอบ Kanamycin rapid test strip


ชุดทดสอบ Spectinomycin rapid test strip


และ ชุดทดสอบอื่นๆ เช่น  Clarithromycin rapid test strip (ที่ระดับ3~5ppb สำหรับน้ำนม) 

Visitors: 45,336