แผ่นสตริปตรวจอาหารปลอดภัย rapid test strips

แผ่นสตริปตรวจอาหารปลอดภัย

มีทั้งแผ่นด้านตรวจด้านจุลชีพปนเปื้อนและด้านสารเคมีตกค้าง  เพื่อทราบผลอย่างเร่งด่วน

ในด้านการตรวจหาจุลชีพก่อโรคปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ แผ่นสตริปตรวจหาเชื้อ


Listeria


Salmonella
Salmonella test for a wide variety of food samples


Salmonella Enteritidis (SE)

DNAble Molecular Detection for Salmonella Enteritidis


E.coli O157


** STECs test (E. coli) in ground beef


 

แผ่นตรวจสารเมลามีน Melamine สำหรับตรวจหาสารเมลามีน โปรตีนเทียมที่ปนเปื้อน

สำหรับนมผง น้ำนม โยเกิร์ต อาหารปศุสัตว์ อาหารแมว-เปียก อาหารสุนัข-แห้ง กลูเต็น-ข้าวสาลี ไข่ไก่ ช็อกโกแลต ไวท์-ช็อกโกแลต

 


 

แผ่นสตริปตรวจสาร Histamine : Histastrip ของ Bioo , USA

สำหรับตรวจหาสารฮิสตามีนในปลา seafood และ food matricesอื่นๆ ที่ระดับ (ppm) ต่างๆ

Seafood 0-25-50-75-100
Milk 0-10-20-30-40
White wine 0-10-20-30-40
Red wine 0-20-40-60-80
Fish Sauce 0-125-250-375-500
Fishmeal 0-125-250-375- 500


 

แผ่นตรวจสารเร่ง กลุ่มเบต้าอะโกนีสท์ beta-agonists


สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ ชนิดเคลนบูเทรอล (Clenbuterol)


ชนิดซัลบูตามอล (Salbutamal) 


ชุดตรวจสารออกฤทธิ์สร้างเนื้อแดง แร็กโตพามีน (Ractopamine) 


 

ชุดตรวจสาร มาลาไคท์กรีน ในน้ำ และ สัตว์น้ำ Malachite Green 
และ ลูโคมาลาไคท์ กรีน (Leuco Malachite Green : LMG) ในตัวอย่างเนื้อเยื่อของสัตว์น้ำ

แผ่นตรวจสารกลุ่มไนโตรฟูราน และเมตาโบไลท์ Nitrofuran Metabolites ทั้ง4ชนิด 


ฟูราโซลิโดน (Furazolidone) AOZ


ฟูราทาโดน (Furaltadone) AMOZ


ไนโตรฟูรานโทอิน (Nitrofurantoin) AHD


ไนโตรฟูราโซน Nitrofurazone หรือ เซมิคาร์บาไซ (Semicarbazide,SEM)


แผ่นตรวจสารยาปฏิชีวนะตกค้าง Antibiotics แบบ rapid test 


ชุดทดสอบสารคลอแรมฟินิคอล Chloramphenicol และ/หรือ ฟลอเฟนนิคอล Florfenicol 


ชุดตรวจหาปริมาณสารตกค้างกลุ่มซัลโฟนาไมด์ Sulfonamides, ซัลฟาเมทธาซีน Sulfamethazine, ซัลฟาควิน็อกซาลีน Sulfaquinoxaline 


ชุดทดสอบสาร Neomycin rapid test strip


ชุดทดสอบสาร Streptomycin rapid test strip


ชุดทดสอบสาร Gentamicin rapid test strip


ชุดทดสอบ Beta-lactams rapid test strip


ชุดทดสอบ β-lactamase rapid test strip


ชุดทดสอบควบ Beta-lactams and Tetracyclines Combo test strip


ชุดทดสอบ Oxytetracyline rapid test strip


ชุดทดสอบ Quinolone rapid test strip


ชุดทดสอบ Enrofloxacin Rapid test strip


ชุดทดสอบ Penicillin Rapid Test strips


ชุดทดสอบ Lincomycin rapid test strip


ชุดทดสอบ Kanamycin rapid test strip


ชุดทดสอบ Spectinomycin rapid test strip


และ ชุดทดสอบ Clarithromycin rapid test strip (ที่ระดับ3~5ppb สำหรับน้ำนม) 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 12,745