การควบคุมสารระเหย VOCs

สารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ VOCs  หรือ Volatile Organic Chemicals ที่ทำให้เกิดอาการทางการกดประสาทหลายอย่าง เช่น การง่วงนอน , วิงเวียนปวดศรีษะ, ซึมเศร้า หรือ ถึงขั้นหมดสติได้

VOCs อาจทำลายโครโมโซมเซลล์ ของระบบอวัยวะต่าง ๆ เช่น เม็ดเลือดแดง ตับ ไต
หากได้รับปริมาณน้อยๆ เป็นเวลานาน จะมีอาการไอและหายใจติดขัดเพราะหลอดลมอักเสบ ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ
สารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ VOCs นี้มีหลายชนิดที่ส่งผลให้ก่อโรคมะเร็ง และ โรคอื่นๆ
มีมากกว่า 20 ชนิด ซึ่งโดยมากจะถูกใช้เป็นตัวทำละลาย เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก สี ฟอกย้อม สิ่งทอ เทปกาว งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์  ซึ่งต้องดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบ ตัวอย่างตามข่าว เช่น ในเขตพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีการแพร่ของสารเคมีในชั้นบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง เพราะมีอัตราของประชากรในพื้นที่เป็นโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้น


ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในบ้านเรือนในชีวิตประจำวัน ที่มีอาจมีสาร VOCs เป็นส่วนผสม เช่น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนบุคคล เช่น น้ำยาทาเล็บ -อะซิโตน Acetone
สเปรย์ฉีดผม -เอทิล อะซิเตรท Ethyl Acetate
ยาฆ่าเชื้อโรค - อโซโพรพิล แอลกอฮอล์ Isopropyl alcohol (IPA)
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันก๊าด BTEX -เบนซิน Benzene, โทลูอิน Toluene, เอทิล เบนซิน Ethylbenzene, ไซลิน Xylene
ทินเนอร์ Thinner ,ไซโคลเฮกเซน Cyclohexane -ที่ใช้เป็นตัวทำละลายในส่วนผสมสีทาอาคาร ,


น้ำยาล้างวาร์นิช , ยาฆ่าแมลง และ ฆ่าเชื้อรา น้ำยาดับกลิ่น 1,4-Dichlorobenzeneสเปรย์ปรับอากาศ ลูกเหม็น -แนพทาลีน Naphthalene

น้ำยาขจัดคราบ -เตตราคลอโรเอทิลีน Tetrachloroethylene น้ำยาเคลือบสีเนื้อไม้และสารยึดติด Methyl-Iso-Butyl Ketone (MIBK) ,Methyl ethyl ketone (MEK)

Visitors: 139,677