ชุดตรวจสารพิษจากเชื้อรา มัยโคท๊อกซิน Mycotoxins, Aflatoxin DON OTA FB1 T2 ZON

ชุดตรวจสาร Mycotoxin ต่างๆ สามารถทดสอบแสดงผลอย่างรวดเร็ว ในเชิงกึ่งปริมาณ ( แบบพบ -ไม่พบ) หรือ วัดหาเป็นแบบระดับปริมาณ Quantitative ของสารพิษจากเชื้อรา โดยวิธีเทคนิต Elisa 

อะฟลาทอกซินรวม Total Aflatoxin 

อะฟลาทอกซิน ชนิดB1 ( AfB1 )

โวมิตท็อกซิน Deoxynivalenon DON 

โอคราท็อกซิน-เอ Ochratoxin OTA 

ฟูโมนิซิน Fumonisin FB1

ไตรโคทีซีน ทีทู Trichothecene T-2

ซีราลีโนน Zearalenone ZON ZEN  

samples อาหาร อาหารสัตว์ ธัญพืช พริกป่น พืชเมล็ดให้น้ำมัน ถั่วลิสงแห้ง ถั่วต่างๆ เครื่องเทศ ไวน์หมักฯ

และ อะฟลาทอกซิน ชนิดM1 ( AfM1 ) สำหรับ sample ประเภทผลิตภัณฑ์นม

Visitors: 57,140