ชุดตรวจสารพิษจากเชื้อรา มัยโคท๊อกซิน Mycotoxins TAf AfM1 DON FUM OTA T-2 ZEN อย่างง่าย

ชุดตรวจสาร Mycotoxin ต่างๆ สามารถทดสอบแสดงผลอย่างรวดเร็ว ในเชิงกึ่งปริมาณ ( แบบพบ -ไม่พบ) หรือ วัดหาเป็นแบบระดับปริมาณ Quantitative ของสารพิษจากเชื้อรา โดยวิธีเทคนิต Elisa 

  • อะฟลาทอกซินรวม Total Aflatoxin (TAf)
  • อะฟลาทอกซิน ชนิด B1 ( AfB1 )
  • โวมิตท็อกซิน Deoxynivalenon (DON) 
  • โอคราท็อกซิน-เอ Ochratoxin (OTA) 
  • ฟูโมนิซิน Fumonisin (FUM) , Fumonisin B1 (FB1)
  • ไตรโคทีซีน ทีทู Trichothecene (T-2)
  • ซีราลีโนน Zearalenone (ZON)/(ZEN)  

samples อาหาร อาหารสัตว์ ธัญพืช พริกป่น พืชเมล็ดให้น้ำมัน ถั่วลิสงแห้ง ถั่วต่างๆ เครื่องเทศ ไวน์หมักฯ

และ อะฟลาทอกซิน ชนิดM1 ( AfM1 ) สำหรับ sample ประเภทผลิตภัณฑ์นม

Visitors: 132,037