งานแสดงสินค้า

  • งานแสดงสินค้าและงานประชุมสัมนานานาชาติ ด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ ปี 2566

 

6-8 Sep. 2023 , Bitec ,Bangkok , TH 

Analytical Laboratory Equipment & Technology

Biotechnology & Life Sciences

Chemicals & Safety 

Visitors: 132,042