งานแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้าและงานประชุมสัมนานานาชาติ ด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ ปี 2562

 

Food Innovation Asia Conference 2019
“Future Food Innovation for Better Health and Wellness”
June 13-15, 2019
BITEC, BANGKOK, THAILAND


Division (A) Food Chemistry, Nutrition, and Analysis
Division (B) Food Processing and Engineering
Division (C) Food Product Development, Sensory, and Consumer Research
Division (D) Food Microbiology, Food Biotechnology, Fermentation
Division (E) Related Topics (Food Packaging, Food Safety & Quality, Food Laws & Regulations, Food Policy, etc.)

 

Thailand Lab Int'l 2019 

25-27 Sept 2019 , Bitec ,Bangkok , TH

  • Analytical Laboratory Equipment & Technology
  • Biotechnology & Life Sciences
  • Chemicals & Safety

 

 

 

Visitors: 52,437