การประกัน Warranty

การรับประกันสินค้า

สินค้าประเภทเครื่องมือฯ ที่มีส่วนประกอบอิเลคทรอนิค บริษัทฯให้การรับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1ปี  หรือ ตามเวลาที่ผู้ผลิตได้กำหนดให้แก้ไข ตรวจสอบ ไว้ 

ส่วนสินค้าประเภทวัสดุภัณฑ์ และ อื่นๆ ซึ่งอาจจะเสื่อมตามสภาพการใช้งานได้ บริษัทฯให้การรับประกันคุณภาพ ซึ่งเก็บรักษาอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดทางเทคนิคของผู้ผลิตสินค้า เป็นเวลานานเท่าที่ผู้ผลิตยินยอมให้เปลี่ยนสินค้าชดเชยได้  โดยผู้ซื้ออาจร่วมออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งใน หรือ ต่างประเทศ

Visitors: 132,042