ส่งเสริมครัวไทยไปครัวโลก

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งรสชาติของอาหารไทย เป็นที่นิยมของต่างชาติ
โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก นับเป็นโครงการยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ทั้งนี้เพราะ รายได้จากธุรกิจต่างๆ

ที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารไทยเกือบทั้งหมดจะเป็นรายได้ และ สร้างผลประโยชน์แก่คนไทย
โดยถ้วนหน้านับตั้งแต่เกษตรกร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ประกอบการร้านอาหารไทย แรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งพ่อครัวและแม่ครัวไทยอีกเป็นจำนวนมาก

เป็นการสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจ ถึงระดับรากหญ้าอย่างทั่วถึงโดยตรง ซึ่งนับเป็นจุดเด่นที่ต่างจากธุรกิจในอุตสาหกรรมหลักอื่นๆ
ดังนั้นความสำเร็จของโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกจึงเป็นจะแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการสร้างรายได้แก่ประชาชน
บริษัทฯ มีส่วนเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทดสอบ องค์ประกอบของอาหาร เพื่อคุณค่าทางโภชนาการ เช่น ปริมาณโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเตรต (แป้งและน้ำตาล) พลังงาน เกลือแร่ แร่ธาตุ วิตามิน รวมทั้ง การปนเปื้อนจากสารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง สารปฏิชีวนะ และจากจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ในการผลิตอาหาร
เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ในการบริโภคอาหารปลอดภัย
ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารของไทยสู่ระดับสากล


Visitors: 39,091