งานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบและผลิตสินค้าต่างๆ 


งานการผลิตวัตถุดิบอาหารและตรวจสอบหลังเก็บเกี่ยว


งานตรวจสุขอนามัย

งานควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อม งานกำจัดขยะติดเชื้อ
     
งานทางปฏิบัติการในห้องสะอาด งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

งานพ่นสีรถยนต์  งานขัดสีเคลือบพื้นผิว งานในอุตสาหกรรมส่วนประกอบรถยนต์

งานการก่อสร้างต่างๆ 
 
งานตรวจสอบเอกลักษณ์ งานตรวจสารพิษ  งานในที่อับอากาศ
 
งานในโรงงานอุตสาหกรรม อาหารทะเล ห้องเย็น และ งานเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร
 
งานด้านสัตวบาลและปศุสัตว์ และสุขาภิบาล ฟาร์ม ฟาร์มผลิตนม

ห้องปฏิบัติการตรวจชันสูตร โมบายแลปเคลื่อนที่

งานในโรงงานของผู้ประกอบการ SMEs

งานด้านสาธารณสุข สุขอนามัย

โรงงานผลิตยาและเวชภัณฑ์ หน่วยงานด้านอาชีวอนามัย

งานวิจัย ทางด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ

งานด้านโภชนาการ

งานด้านการวิจัยและพัฒนา ในการศึกษาต่างๆ

งานด้านนิติวิทยาศาสตร์และพิสูจน์หลักฐาน

งานด้านปิโตรเคมีคอลและเคมีภัณฑ์

และ งานอ้างอิงอื่นๆ

Visitors: 122,381