ชุดตรวจเนื้อหมูหรือสิ่งปลอมปนในอาหารฮาลาล HALAL food , Gelatin

HALAL rapid test kit  

ชุดทดสอบเนื้อหมูปนปลอม ตรวจผลโดยเร็ว ใช้ง่ายสำหรับตรวจอาหาร

Visitors: 7,359