ชุดตรวจเนื้อหมูหรือสิ่งปลอมปนในอาหารฮาลาล HALAL Porcine (Pork) Meat Contamination Test Kit

HALAL rapid test kit ( dipstick ) 

ชุดทดสอบเนื้อหมูปนปลอมอย่างรวดเร็ว สำหรับตรวจวัตถุดิบเนื้อสด เนื้อกระป๋อง น้ำมัน เจลาติน หรือ พื้นผิวสัมผัส ให้ทราบผลได้ก่อน รอการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ โดยทดสอบได้เองง่ายๆ ในเวลา10-30นาที 

PorcineTrace rapid test kit

ชุดทดสอบเนื้อหมูปนปลอมอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับห้องแล็บเคลื่อนที่ on-site , มีความไว ที่ระดับ 0.05mg/mL


Visitors: 86,680