ชุดตรวจเนื้อหมูหรือสิ่งปลอมปนในอาหารฮาลาล HALAL food , Gelatin

HALAL rapid test kit  

ชุดทดสอบเนื้อหมูปนปลอมรวดเร็ว ใช้ง่ายสำหรับตรวจวัตถุดิบเนื้อสด เนื้อกระป๋อง น้ำมัน เจลลาติน ก่อนผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการ

ทดสอบได้เองในเวลา 30นาที 

Visitors: 10,676