ชุดตรวจเนื้อหมูหรือสิ่งปลอมปนในอาหารฮาลาล HALAL Porcine (Pork) Meat Contamination Rapid Test Kit

HALAL rapid test kit ( dipstick ) 

ชุดทดสอบเนื้อหมูปนปลอมอย่างรวดเร็ว สำหรับตรวจวัตถุดิบเนื้อสด เนื้อกระป๋อง น้ำมัน เจลาติน หรือ พื้นผิวสัมผัส ให้ทราบผลได้ก่อน รอการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ โดยทดสอบได้เองง่ายๆ ในเวลา 10-30นาที 

PorcineTrace rapid test kit

ชุดทดสอบเนื้อหมูปนปลอมอย่างรวดเร็ว ใช้ทางห้องแล็บ มีความไวสูง 0.05mg/mL


Visitors: 35,695