ชุดตรวจเนื้อหมูหรือสิ่งปลอมปนในอาหารฮาลาล HALAL Porcine (Pork) Meat Contamination Test

HALAL rapid test kit ( dipstick ) 

ชุดทดสอบเนื้อหมูปนปลอมอย่างรวดเร็ว เหมาะกับการทดสอบเบื้องต้น อย่างรวดเร็ว

สำหรับตรวจวัตถุดิบ เช่น เนื้อสดดิบ เนื้อปรุงในกระป๋อง เจลาติน หรือ พื้นผิวสัมผัส 

เพื่อให้ทราบผลเบื่้องต้นได้ก่อน รอผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการ

โดยทดสอบได้เองง่ายๆ ในเวลา 10-20 นาที 

มีความไว ที่ระดับ >1- 10% w/w

 

 
PorcineTrace rapid test kit : Validated By ISO 17025

ชุดทดสอบเนื้อหมูปนปลอมอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับห้องแล็บเคลื่อนที่ หรือ on-site 

สำหรับตรวจวัตถุดิบ เช่น เนื้อสดดิบ เนื้อปรุงในกระป๋อง น้ำมัน เจลาติน หรือ พื้นผิวสัมผัส 

โดยทดสอบได้เองง่ายๆ ในเวลา 30 นาที 

ขนาดบรรจุ 20 Tests

มีความไว ที่ระดับ 0.05mg/mL (0.005%) หรือ 50ppm


Visitors: 137,012