ชุดตรวจสารพิษ Shiga Toxins 1 & 2

15 February 2017 – Abraxis Shiga Toxin ELISAs are able to differentiate between Stx1 and Stx2 in diverse food and environmental sample matrices such as beef, greens, water, and milk with 100% confidence. ชุดตรวจShiga toxin สำหรับตรวจซิกาทอกซินในเนื้อ ผักเขียว น้ำ น้ำนม

Shiga Toxin ELISA KitsVisitors: 8,742