ชุดตรวจ bacterial toxins สารพิษ Shiga Toxins 1 & 2 และ อื่นๆ

Shiga Toxin ELISAs are able to differentiate between Stx1 and Stx2 in diverse food and environmental sample matrices such as beef, greens, water, and milk with 100% confidence.

 
ชุดตรวจShiga toxin สำหรับตรวจซิกาทอกซิน ในตัวอย่างทดสอบ เนื้อ ผักเขียว น้ำ น้ำนม

Shiga Toxin 1 ELISA Kit

Shiga Toxin 2 ELISA Kit  

 

 

 

Visitors: 132,035