เครื่องตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ IAQ ในอาคาร มัลติพารามิเตอร์

เครื่องวัดคุณภาพอากาศในอาคาร แบบAll in 1 : Indoor Air Quality monitor

 

สามารถตรวจวัดอนุภาคฝุ่น ขนาดเล็ก2.5ไมครอนและแก๊สต่างๆ

 

PM 2.5 µm : 0 ~ 500 µg/m3

 

PM 10 µm  : 0 ~ 999 µg/m3

 

HCHO        : 0 ~ 99.99 mg/m3

(Formaldehyde)

 

TVOC         : 0 ~ 99.99 mg/m3

 

Humidity   :  15 ~ 90 %RH

 

Temp.        : -15 ~ 50 °C

  

ดัชนี Formaldehyde 

 • 0.00-0.80     (qualified)          
 • 0.080-0.100 (overproof)
 • 0.100-9.999 (pollution)          
 • 1.000-9.999 (heavy overproof)

 

ดัชนี้ TVOC 

 • 0.000-0.700(qualified)
 • 0.700-1.500(overproof)
 • 1.500-7.000(pollution)
 • 7.000-79.99(heavry overproof)

  

จอแสดงคุณภาพอากาศ air quality : 4 ระดับ indicator 

 • Optimal (Green)
 • Good (Green)
 • Pollution (Yellow)
 • Serious (Red)

 

Visitors: 135,194