Greentest เครื่องวัดสารรังสี, สารไนเตรต แบบเร่งด่วน

Greentest เป็นเครื่องทดสอบสารรังสี สารไนเตรต แบบพกพา ใช้ง่าย ในการทดสอบความปลอดภัยในอาหาร แสดงผลเร่งด่วน ในเวลา 3วินาที สำหรับความมั่นใจในการบริโภคผัก ผลไม้ หรือ เนื้อสัตว์ ปลา

 ..เหมาะสำหรับ ใช้ตรวจวัดเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร ที่จุดซื้อขายสินค้า ผักสด ผลไม้ ฟาร์ม ตลาด โรงงานHACCP/GMP งานตรวจคุณภาพวัตถุดิบ ก่อนดำเนินการผลิตน้ำผักผลไม้ ฯ 

 

รายละเอียดเครื่อง รุ่น GREENTEST-1A-1 สำหรับตรวจผักผลไม้  

มีช่วงการวัดไนเตรตมีความถูกต้องสูง คลาดเคลื่อนไปไม่เกิน± 10% ณ ที่อุณหภูมิ -40 ถึง100 และความชื้น 0-100%RH

ใช้ในเวลาการวัดเพียง 3วินาที พร้อมแสดงค่า และ ระดับสีบอกความเหมาะสมในการบริโภค พร้อมด้วยระดับสารไนเตรตที่ปลอดภัย  
 
แหล่งพลังงาน โดยการชาร์จ Lithium Battery ผ่านUSB 
เพื่อใช้งานได้ 12 ชั่วโมง
พกพาง่าย น้ำหนัก 85 กรัม 
ขนาด 122 x 52 x 14 mm
รวมน้ำหนักกล่องบรรจุ 250 กรัม
มีเอกสาร MSDS ผ่านทดสอบ SGS Report Test  
 
รุ่น อื่นๆ GREENTEST-1A-2 Dosimeter สามารถตรวจน้ำปนเปื้อนสารรังสี Radiation

   
GREENTEST-1A-3 เพิ่มเมนูในการตรวจไนเตรตในเนื้อ meat

มีเอกสารการรับรอง Certification
 

อันตรายจากสารไนเตรต

NO3- สารไนเตรต เป็นสารเคมีที่ใช้เป็นสารกันเสีย โดยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารบูดเน่า หากได้รับสารเหล่านี้มากและสะสมเรื่อยๆ เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

 

การรับสารไนเตรตมากเกินไป สารไนเตรตจะถูกแบคทีเรียในกระเพาะอาหารและลําไส้เปลี่ยนให้เป็นไนไตรต์ ทําให้ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงผิดปกติ (methemoglobin) ไม่สามารถนําพาออกซิเจนไปใช้ได้ ทำให้เซลล์ขาดออกซิเจน เกิดอาการอ่อนเพลีย คลื่นไส้ หายใจไม่ออก ตัวเขียว หัวใจเต้นเร็ว เป็นลมและหมดสติในที่สุด อาการนี้เป็นอันตรายมากหากเกิดในเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีภาวะซีดหรือมีปัญหาโรคเลือด

 

นอกจากนี้หากได้รับสารไนเตรต-ไนไตรต์ปริมาณน้อยเป็นระยะเวลานานๆ จะเกิดพิษเรื้อรัง มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง โดยสารไนไตรต์จะทำปฏิกิริยากับสารประกอบเอมีนในอาหาร ร่วมกับสภาวะความเป็นกรดในกระเพาะอาหาร ทำให้เกิดสารไนโตรซามีน Nitrosamine ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่อวัยวะต่างๆ เช่น ตับอ่อน ทางเดินหายใจ กระเพาะปัสสาวะ ตับ ไต กระเพาะอาหารและลำไส้

 

ทั้งนี้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดปริมาณที่อนุญาตให้ใช้โซเดียมไนไตรต์ และโซเดียมไนเตรตในอาหาร มีได้ไม่เกิน 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม


Visitors: 109,310