ชุดทดสอบยาฆ่าหญ้าไกลโฟเสต Glyphosate Strip Tests for water and food samples

ชุดตรวจสารปราบวัชพืช ยาฆ่าหญ้า วัตถุอันตราย ชนิดไกลโฟเสต Glyphosate 

ผลิตภัณฑ์ของ Abraxis LLC ,USA

ตัวอย่างทดสอบ ตรวจในน้ำ และ สกัดจากดิน อาหาร เช่น ข้าวสาลี โอ๊ตส์ (ในการผลิตไวน์ เบียร์) น้ำผึ้ง

ตรวจเองง่าย ใช้เวลาทดสอบ 45 นาที

แสดงผลเร็ว ระดับ 0 ,2.5ppb, 10 ppb ,100+ppb  

ขนาดบรรจุ 5 และ 20 การทดสอบ

pre-order กำหนดส่งของ 7-30วัน 

การเก็บรักษา ใส่ในตู้เย็น 5ถึง10 องศา อายุการใช้งาน+6เดือน


สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ชุดทดสอบสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง Crop Protection Chemicals

ชุดตรวจสารอาทราซีน ที่ระดับ 3 ppb : Atrazine Pesticide Test Strip 

ชุดตรวจระดับสารพาราควอต โดยวิธี Elisa : Herbicide Paraquat ELISA Test Kit

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 54,029