สวอบตรวจสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร ภาชนะวางและใส่อาหาร

สวอบตรวจหาเศษโปรตีนตกค้าง protein residues หาเศษอาหารจิ๋วที่หลงเหลืออยู่ ที่อาจสังเกตไม่พบด้วยตาเปล่า หลังจากการล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสอาหาร food contact surfaces เพื่อทวนสอบผลสำเร็จในการความสะอาด validating hygiene status ผลิตภัณฑ์ของ Hyserve GmbH

เป็นการทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหาร (SWAB TEST) แบบรวดเร็ว ภายในเวลา 2นาที

Ready-to-use : ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน แค่สวอบแล้วดึงซีล กดแค็ป แล้วเขย่า แสดงผลรวดเร็ว ใช้กับงานตรวจ cleanliness การรักษาความสะอาดของสุขาภิบาลโรงงาน ตรวจสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารและสินค้าอนามัย  ตรวจสอบภาชนะสัมผัสอาหาร หรือ ภาชนะใส่อาหาร เขียง จาน 

Application : ใช้ในการตรวจติดตาม sanitation monitoring ภายในไซด์งานการผลิตอาหารของโรงงาน GMP/HACCP หรือ แบบ on-site ภายนอกสถานที่ ในงานตรวจภาคสนาม field test  

Sensitivity : ระดับความไว 20ไมโครกรัม 

Interpreting the results : หากพบสวอบเกิดมีสีเขียวอ่อน หรือ สีเขียวอมฟ้า สีเขียวเข้ม แสดงว่าพบสารโปรตีนตกค้าง สีเขียวยิ่งเข้มแสดงออกมาเร็ว ยิ่งเป็นสัญญาณของการปนเปื้อนสูง contamination

Storage : การเก็บรักษาสวอบ ไม่ต้องเก็บแบบแช่เย็น สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง 25°C

Shelf life : 18 เดือนจากวันที่ผลิต

Benefit : มีประโยชน์ ใช้เป็นการตรวจระดับ Hygiene level ของงานสุขอนามัยอาหาร ที่ทราบผลได้เร็ว real-time (ไม่ต้องรอรับทราบผลการทดสอบอีกหลายวัน) จึงช่วยให้ความมั่นใจได้ก่อน เป็นสัญญาณเตือนได้ก่อน early warning sign ช่วยป้องกันลดความเสี่ยงของการบริโภคอาหารเป็นพิษ food poisoning หรือ อาหารปนเปื้อนจนเกิดปัญหาโรคท้องร่วง 

Alternative route : ใช้ตรวจหาโปรตีนหลงเหลือจากการผลิตอาหารที่มีโปรตีนเนื้อ ..เพื่อทวนสอบการปนเปื้อนข้างจากเนื้อ ในอาหารมังสวิรัต สำหรับกลุ่มวีแกน (Vegan) 

 

Visitors: 54,031