สวอบตรวจสุขลักษณะในสถานที่จำหน่ายอาหาร ภาชนะวางและใส่อาหาร

สวอบตรวจหาเศษโปรตีนสารก่อภูมิแพ้ตกค้าง Allergens protein residues indicator จาก soy flour, gluten flour, milk powder, egg powder, peanut butter, roasted almonds, raw fish (cod), and raw shrimp.

 

 

ใช้ทดสอบหาเศษอาหารก่อภูมิแพ้ขนาดจิ๋วที่อาจหลงเหลืออยู่บนผิวสัมผัส หลังการล้างทำความสะอาด food contact surface ที่อาจสังเกตไม่พบด้วยตาเปล่า ในพื้นที่ 100 ตร. ซ.ม.  

จุดประสงค์ในการใช้ เพื่อทวนสอบผลสำเร็จในการความสะอาด validating hygiene status 

ผลิตภัณฑ์ของ : Biocontrol Systems Inc.  

เป็นการทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหาร โดย Swab Test แบบรวดเร็ว ภายในเวลา 10นาที

Sensitivity : ระดับความไว 20ไมโครกรัม หรือ 3ไมโครกรัม เมื่ออุ่นสารร่วมด้วย 10นาที ที่70องศา

 

Ready-To-Use : ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน แสดงผลรวดเร็ว ใช้กับงานตรวจความสะอาด cleanliness ,การรักษาความสะอาดของสุขาภิบาลโรงงาน , การตรวจสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร และ สินค้าอนามัย  ตรวจสอบภาชนะสัมผัสอาหาร หรือ ภาชนะใส่อาหาร เขียง จาน หรือ ระบบการขนส่งวัตถุดิบอาหาร 

Application : ใช้ในการตรวจติดตาม sanitation monitoring ภายในไซด์งานการผลิตอาหารของโรงงาน HACCP / GHP ที่จุดสัมผัสร่วม หรือจุดเสี่ยง on-site ภายนอกสถานที่ ในงานตรวจภาคสนาม field test  

Interpreting the results : โดยการอ่านผลเทียบสีด้วยสายตา หากพบสีเขียวเปลี่ยนเป็นมีสีเทา แสดงว่าพบสารโปรตีนก่อภูมิแพ้ตกค้าง ( low level contamination) และหากเปลี่ยนเป็นสีม่วง Contaminated และ เข้มขึ้นจนเป็นสีม่วงแดง ยิ่งเป็นสัญญาณของการปนเปื้อนสกปรก Highly contaminated

 

Storage : การเก็บรักษาสวอบที่อุณหภูมิ 2°C ถึง 30°C ระวังอย่าให้โดนแสงแดด

Shelf life : 12-18 เดือน

Benefit : ประโยชน์ใช้เป็นการตรวจวัดระดับการปนเปื้อน food allergens , ช่วยประเมินระดับ Hygiene level ของงานสุขอนามัยอาหาร ที่ทราบผลได้เร็ว real-time (ผลการทดสอบทาง microbiology รออีกหลายวัน ) จึงช่วยให้ความมั่นใจในการดำเนินการ เป็นสัญญาณเตือนแรกเริ่มก่อน Early Warning Sign ช่วยป้องกันลดความเสี่ยงของการบริโภคอาหารเป็นพิษ food poisoning หรือ อาหารท้องเสีย food diarrhea 

 

Visitors: 109,317