ชุดทดสอบปริมาณกรดและออกไซด์ที่มีอยู่ในน้ำมัน Acid Value , Peroxide Value , FFA

แผ่นตรวจทดสอบค่ากรด Acid Value (AV) และ ค่าเปอร์ออกไซด์ Peroxide Value (PV) ในน้ำมันบริโภค 

เป็น ดัชนีในการประเมินความหืนจากระดับ Free Fatty Acid และ ความเสื่อมจากสารโพลาร์ของน้ำมันทำอาหาร Cooking Oil ทอดซ้ำ 

สามารถใช้ตรวจทดสอบตัวอย่างน้ำมันที่อุณหภูมิห้อง25℃ (+/- 5℃)  RH:40% - 60%

 

ช่วงตรวจค่ากรด Acid Value (AV)

มิลลิกรัม โพแทสเซียม - ไฮดรอกไซด์ ต่อ น้ำมันหรือไขมัน 1 กรัม 

: 0 ~ 5.0 (KOH)mg/g  

 

ช่วงตรวจค่าเปอร์ออกไซด์ Peroxide Value (PV)

มิลลิสมมูลย์ ต่อ น้ำมันหรือไขมัน 1 กิโลกรัม 

: 0 ~ 60 meq/Kg (0.75g/100g)


การใช้งานง่ายเพียงจุ่มแผ่นทดสอบ AV ลงในน้ำมัน 2วินาที อ่านผลเทียบสีที่เวลา 10วินาที และ/หรือ 

จุ่มแผ่นทดสอบ  PV ลงในน้ำมัน 5วินาที อ่านผลเทียบสี ที่เวลา 10นาที

  • อ่านผลเทียบสี แบบกึ่งปริมาณ semi -quantitative ด้วยสายตา
  • ขนาดบรรจุ box of 2 bot. (10 AV Tests/bot. , 10 PV tests/bot.)  หรือ 50 tests/box 
  • อายุการใช้งาน Lifespan max. 12 เดือน 
  • เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง
  • ผลิตในมาตรฐาน ISO 9001 
  • มีเอกสาร MSDS
  • มีเอกสาร CoA

 

เกณฑ์การทดสอบ

ค่ากรด AV ของน้ำมันพืชบริโภค ≤ 3 มก. KOH /g

ค่าเปอรออกไซด์ PV ≤ 0.25 g/100g ( เทียบเท่า 20 meq/Kg )

 

ขนาดบรรจุ 

1 ) 10 AV strips , 10 PV strips  / Box

2 )  50 AV strips / Box

3 )  50 PV strips / Box

สินค้าใกล้เคียง Cooking Oil Tester : เครื่องวัดคุณภาพน้ำมันทอดซ้ำ Total Polar Materials 

ช่วงการวัด 0~200.0 °C
อุณหภูมิ ความละเอียด ±0.1°C
ความแม่นยำของอุณหภูมิ ±1.0°C
ช่วงการวัด TPM 0-50%
ความแม่นยำ TPM ± 1.5% (40.0-190.0 °C)
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ เซ็นเซอร์ PTC
เวลาตอบสนอง TPM <15 sec
ไฟ LED แจ้งเตือนสถานะ สีเขียว, สีส้ม, สีแดง
จอแสดงผล LED
วัสดุกรอบ ABS


Note ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 283 พ.ศ. 2547

กำหนดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอด หรือ ประกอบอาหาร ไม่เกิน 25%

Visitors: 139,669