ชุดทดสอบปริมาณกรดและออกไซด์ที่มีอยู่ในน้ำมัน Acid Value , Peroxide Value , FFA

แผ่นตรวจทดสอบค่ากรด Acid Value (AV) และ ค่าเปอร์ออกไซด์ Peroxide Value (PV) ในน้ำมันบริโภค 

เป็น ดัชนีในการประเมินความหืนจากระดับ Free Fatty Acid และ ความเสื่อมจากสารโพลาร์ของน้ำมันทำอาหาร Cooking Oil ทอดซ้ำ 

สามารถใช้ตรวจทดสอบตัวอย่างน้ำมันที่อุณหภูมิห้อง25℃ (+/- 5℃)  RH:40% - 60%

 

ช่วงตรวจค่ากรด Acid Value (AV)

มิลลิกรัม โพแทสเซียม - ไฮดรอกไซด์ ต่อ น้ำมันหรือไขมัน 1 กรัม 

: 0 ~ 5.0 (KOH)mg/g  


ช่วงตรวจค่าเปอร์ออกไซด์ Peroxide Value (PV)

มิลลิสมมูลย์ ต่อ น้ำมันหรือไขมัน 1 กิโลกรัม 

: 0 ~ 60 meq/Kg (0.75g/100g)


  • การใช้งานง่ายเพียงจุ่มแผ่นทดสอบ AV ลงในน้ำมัน 2วินาที อ่านผลเทียบสีที่เวลา 10วินาที และ/หรือ จุ่มแผ่นทดสอบ  PV ลงในน้ำมัน5วินาที อ่านผลเทียบสี ที่เวลา 10นาที
  • อ่านผลเทียบสี แบบกึ่งปริมาณ semi -quantitative ด้วยสายตา
  • ขนาดบรรจุ box of 2 bot. (10 AV Tests/bot. , 10 PV tests/bot.)  หรือ 50 tests/box 
  • อายุการใช้งาน Lifespan max. 12 เดือน 
  • เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง
  • ผลิตในมาตรฐาน ISO 9001 
  • มีเอกสาร MSDS
  • มีเอกสาร CoA

 

เกณฑ์การทดสอบ

ค่ากรด AV ของน้ำมันพืชบริโภค ≤ 3 มก. KOH /g

ค่าเปอรออกไซด์ PV ≤ 0.25 g/100g ( เทียบเท่า 20 meq/Kg )

  

สินค้าใกล้เคียง : เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัน เครื่องอ่าน%สารโพลาร์รวม (% TMPs) ในน้ำมันทอดซ้ำ  

Visitors: 117,086