ชุดตรวจชนิดสายพันธ์ุสปีชีส์เนื้อ FlowThrough for Raw meat or Surface Tests

 

Raw Meat FlowThrough™ Tests for onsite detection 

 

การทดสอบเพื่อระบบจัดการความปลอดภัยของอาหาร TACCP

 

•Food test ชุดตรวจทดสอบ สปีชีย์ชนิดของเนื้อสัตว์ meat species ที่เป็นอาหารปลอมปน Food Frauds หรือ อาจมีการเจือปน adulteration 

 

•Surface test ชุดทดสอบหาเศษเนื้อสัตว์ ที่ตกค้างอยู่บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร ในขบวนการผลิตอาหาร

ผลิตภัณฑ์: ของ Bio -Check จากประเทศสหราชอาณาจักร 

จุดประสงค์: เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบช่องโหว่ vulnerability assessment ช่วยให้มั่นใจในการปกป้องอาหาร (Food Defense) โดยการตรวจทวนสอบตัวอย่างเนื้อ ที่อาจปลอมปน หรือ ถูกเจือปนมาจากเนื้อสัตว์ต่างๆ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อม้า เนื้อแกะ เนื้อสัตว์ปีก และ เนื้ออื่นๆ

หลักการ: FlowThrough™ ใช้ง่าย สะดวก อ่านผลรวดเร็วในเวลา 12 นาที

ระดับการทดสอบ: เป็นการตรวจ animal* species โดยระบุชนิดของโปรตีนเนื้อสัตว์ในแต่ละชนิด ที่ระดับ 1%

 

 

Visitors: 47,682