เครื่องตรวจสุขอนามัยความสะอาด ควบคุมจุลชีพ Rapid Hygiene Monitor

เครื่องตรวจสุขอนามัยความสะอาด ควบคุมจุลชีพ Rapid Hygiene Monitor สำหรับตรวจสอบพื้นผิว ภาชนะสัมผัสและมือ แสดงผลอย่างรวดเร็วทันที ในเวลา10วินาที

 

ผลิตภัณฑ์ Kikkoman Biochemifa , JPN ( ISO 9001 Cert)

 

Rapid Hygiene Monitor รุ่น Lumitester เป็นการตรวจระดับสารบ่งชี้ทางชีวภาพระดับโมเลกุลของจุลชีพสิ่งมีชีวิต ในวัฏฏะจักรวงจรสารATP ( AMP, ADP และ ATP   หรือ A3 )

 

โดยหลักการเปล่งแสง Luminescence Technology สามารถช่วยในการประเมินควบคุมจำนวนจุลชีพ และ พิสูจน์ความสะอาดในการล้างบนผิวสัมผัส surface cleanliness monitoring เป็นระบบทดสอบสุขอนามัยแบบรวดเร็ว

 

ใช้งานง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว สำหรับตรวจพิสูจน์ยืนยันความสะอาด cleaning verification เช่น ห้องสะอาดในโรงพยาบาล โรงงานผลิตอาหาร น้ำ ยา เป็นต้น

 

เนื่องจาก germs เชื้อจุลชีพไม่อาจสังเกตได้ด้วยตาเปล่า จึงต้องตรวจสอบในบริเวณที่มีโอกาสเสี่ยง ที่พื้นผิวสัมผัส (เช่น พื้นวางอาหาร) ซึ่งอาจมีเศษซากโปรตีน-ขนาดจิ๋ว ตกค้างเป็นแหล่งพลังงานให้กับเชื้อจุลชีพเจริญเติบโตเกิดขึ้น และ อาจเกิดการปนเปื้อนข้าม

 

การทดสอบนี้ มีให้ผลรวดเร็วกว่า วิธีcultureแบบดั่งเดิม ในการนับจำนวนเซลจุลชีพ (viable count) ซึ่งต้องรอผล นาน 2-5 วัน

ประโยชน์จากการทดสอบ : ทำให้ท่านสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง ตัดสินใจ ลดความเสี่ยงได้ทันที เช่น ล้างทำความสะอาดLine ใหม่ คัดแยกสินค้า เพื่อป้องกันความสูญเสียในการผลิตทั้งหมด ทั้งยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในเรื่อง cleaning validation  (21 CFR 211.113 Control of microbiological contamination )

สามารถใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ระบบคุณภาพ HA , HARPC , GPHs HACCP , cGMP , etc ในการตรวจสอบ และทวนสอบ ระบบการการทำความสะอาด

 

Technical Information

เครื่อง Model         :  Lumitester Smart

เวลาในการทดสอบ  : 10วินาที

จอแสดงผล           :  LED display

การปรับ Calibration: แบบปรับอัตโนมัติ Automatic พร้อมตรวจสอบ Self -Diagnosis 

ช่องทางพอร์ต Port : USB สำหรับถ่ายโอนข้อมูล พร้อม Data analysis software และ/หรือ Bluetooth* 

อุณหภูมิการทดสอบ : 5 °C to 40°C

หน่วยการวัด           : 0 to 999,999 RLUs (Relative Light Units) 

การเก็บข้อมูล         : Data memory 2,000 Analyses 

การใช้ไฟฟ้า           : 2 x AA alkaline batteries หรือ 2 x nickel-metal hybrid batteries 

น้ำหนัก Weight      : 255 กรัม

ขนาด L x W x H    : 176 x 65 x 40 mm

อื่นๆ Additional info: แสดงผล Date and time และ มีระบบปรับชดเชยอุณหภูมิ temparature compensation   

สวอบ Surface Test : Lucipac A3 ได้รับการรับรอง ได้รับ AOAC approval ในการตรวจพื้นผิวสัมผัส

                      

Note : Lumitester Smart ใช้ Bluetooth* เชื่อมโยงแบบไร้สาย กับ โทรมือถือหรือtablet สามารถตั้งค่า บันทึก วิเคราะห์ แสดงผลผ่าน App จัดการข้อมูลใน Cloud ทั้งรวบรวม และกระจายข้อมูล

 
          
 

 
 
การเฝ้าระวังสุขอนามัยมีความจำเป็น ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาการปนเปื้อนข้าม 
 
การตรวจเฝ้าระวังที่ดี จึงต้องทำได้ง่าย เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งานทั้งองค์กร
 
โดยการวัดระดับสาร ATP เป็นการตรวจเฝ้าระวังด้านสุขอนามัย แบบทราบผลได้ทันที เหมาะสำหรับ
 
  • โรงงานผลิตอาหาร-เครื่องดื่ม
  • งานบริการด้านอาหาร food services
  • สถานพยาบาล
  • การฝึกอบรมผู้สัมผัสอาหารในการปฏิบัติงาน หรือ ทวนสอบความถูกต้องในขบวนการล้าง 
  • ธุรกิจการจัดการด้านอาคารและสถานที่
  • อื่นๆ
 
เพื่อ การแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที หากพบว่าพื้นผิวสัมผัสนั้นมีความไม่สะอาดเพียงพอ
 
Visitors: 47,618