ตลับเพลทพร้อมใช้ ตรวจหาเชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส (Listeria Monocytogenes)

ตลับเพลทพร้อมใช้ ตรวจหาเชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส (Listeria Monocytogenes)
แบบพร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ใช้ทดสอบหาเชื้อในผลิตภัณฑ์อาหารสด Ready To Eat Food อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน 

โดยเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์แปรรูป ผลิตภัณฑ์นม-เนย ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์ผักสด ผลไม้

 • Compact Dry LM เป็นตลับเพลทที่ฉาบอาหารเลี้ยงเชื้อแบบแห้ง ชนิดสำเร็จรูปพร้อมใช้  Ready To Use สำหรับงานทางด้านจุลชีววิทยา ในการหาเชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส (Listeria Monocytogenes) ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ หรือ สิ่งแวดล้อม
 • ใช้เวลาอุ่นสาร 37°C for 25 hours หรือ อุ่นเพิ่มอีก 25 ขั่วโมง หากยังไม่พบ
 • สะดวก เชื่อถือได้ในการการใช้งาน 
 • อ่านผลง่าย เห็นสีได้ชัดเจน
 • ไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมและควบคุมคุณภาพ (อาหารเลี้ยงเชื้อ)
 • ตลับเพลท สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิห้อง 30°C มีอายุการใช้งาน 12-18เดือน
 • ส่งมอบพร้อมเอกสาร Certification of Analysis (CoA) 
 • ผลิตได้ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO 13845
   
  
 การตรวจยืนยัน Confirmation of Listeria monocytogenes :
 • Haemolysis test
 • Carbohydrate utilization
 • CAMP test
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 137,011