มาใหม่ New arrivals

 Fully Automated ELISA/CLIA  Processor

เครื่องจัดการตรวจประมวลผลปฏิกิริยาในไมโครเพลท แบบโดยอัตโนมัติเต็มรูป Model "Thunderbolt"

ลักษณะเฉพาะ :

- มีตู้อุ่นสารพาความร้อน

- มีระบบเขย่า 

- เครื่องอ่านในตัว

- เลื่อนในชั้นวาง

- กล้อง-ออนบอร์ด

- เข็มจ่ายสารขนาดเล็ก ที่มีความแม่นยำสูง

- รางเลื่อนถาด

- เครื่องอ่านบาร์โค้ด

- และอื่น ๆ อีกมากมาย


Unique features include:

Sample Capacity           12 racks of 16 samples. Up to 192 samples total

Reagent Capacity          2 racks of 7 reagents. Up to 14 reagents total

System Architecture      Open, fully customizable

Incubation temperature 2 positions. Room temperature to 40 °C

Spectrophotometer       5 filters: 405, 450, 490, 550 and 630 nm wavelengths standard (custom available),

Linear Range                0 to 3.0 OD

 

Power Supply Voltage    100-265V. Frequency: 50-60Hz. Consumption: 12W w/o incubator, 120W max

Dimensions                   W: 64 cm, D: 57 cm, H: 45 cm (W: 25.2 in, D: 22.5 in, H: 17.7 in), H (open): 91.5 cm (36 in)

Language                     Multi-language support

CE marked                   Yes

 

(*optional configuration)

Chemiluminescence Photomultiplier Tube (PMT) 

Detection type glow, Spectral range: 300-500 nm, Dark count: 50 counts per second (standard),

Measuring time: 200 ms (adjustable 1 to 1000 ms), Dynamic range: 6 decades 

 

Fully Automated ELISA/CLIA  Processor


แอปพลิเคชัน

  การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

  การวิเคราะห์น้ำเสีย

  การทดสอบอาหารและการเกษตร

  การวิเคราะห์ทางสัตวแพทย์

  การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม

  การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Application

  •  Water quality analysis
  •  Waste water analysis 
  •  Food & Agriculture Testing 
  •  Veterinary analysis 
  •  Environmental testing 
  •  Life science research
Visitors: 132,037