งานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป food processing

การทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และการเกษตร ทั้งในด้านกฎระเบียบและด้านคุณภาพ โซลูชันการทดสอบไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงหรือใช้เวลานาน ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและการเกษตรของเราประกอบด้วยโซลูชันการทดสอบอย่างรวดเร็วสำหรับ:


สารพิษจากแบคทีเรีย


เอสโตรเจน


จีเอ็มโอ


ไอโอโนฟอร์


สารพิษจากเชื้อรา


สารกำจัดศัตรูพืช


สารตกค้างทางสัตวแพทย์ / สารเติมแต่ง

Visitors: 135,183