ผลิตสินค้าจากผลิตภัณฑ์นม

เพื่อการตรวจจุลชีพก่อโรค 

สารยาปฏิชีวนะ Antibiotics ต่างๆ แบบ single หรือ combo multi-sensor 

สาร Aflatoxin M1


Visitors: 109,317