ผลิตเครื่องเทศ สมุนไพร Spices, Herbs

เพื่อการตรวจสารโลหะหนัก Heavy Metal Tests : 

ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม สารหนู และ อื่นๆ

เพื่อตรวจสารจุลชีพก่อโรคต่างๆVisitors: 122,381